Miasto i Gmina Chorzele będą miały własny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze współpracownikami pozyskała na inwestycję budowy PSZOK-u środki unijne w wysokości ponad 400 tys. zł.

 

Na początku grudnia 2019 roku władze Gminy Chorzele podpisały umowę na budowę bardzo potrzebnego mieszkańcom, własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie, prowadzone na miejscu prace są na końcowym etapie. Do PSZOK mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać wszystkie odpady komunalne, których nie mogą wyrzucić do zwykłych pojemników. Będą one przekazywane następnie dalej, do miejsc zagospodarowania lub utylizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Chorzele, poprzez zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania.

 

PSZOK przyjazny środowisku

Projekt pozytywnie wpłynie na politykę zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady muszą zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane, a obecność PSZOK przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych śmieci i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, co jest dla nas wszystkich niezmiernie ważne. Należy tu zwrócić uwagę, że budowa PSZOK jest jedną z wielu prowadzonych przez gminę inwestycji zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, w tym głównie w zakresie ochrony środowiska.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddać zgromadzone odpady na zasadach określonych w Regulaminie PSZOK. Będą to odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp.

W momencie, gdy mieszkaniec gminy przywiezie posegregowane odpady, pracownik PSZOK będzie zobowiązany do ich weryfikacji i rejestracji. Wszystkie odpady przywożone do PSZOK będą od momentu ich przyjęcia nadzorowane przez specjalnie przeszkolonych pracowników.
Na miejscu odpady będą zbierane i gromadzone w wydzielonych pojemnikach typu otwartego
i zamkniętego, jedynie na czas zapełnienia kontenera. Następnie będą systematycznie przekazywane profesjonalnym firmom zajmującym się przetwarzaniem tych odpadów, do zakładów odzysku i recyklingu lub na składowisko, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaje w miejscu zapewniającym łatwy dostęp i dobrą obsługę komunikacyjną, umożliwiającą każdemu mieszkańcowi samodzielne dostarczenie odpadów. PSZOK składa się z budynku administracyjno-socjalnego, wiaty magazynowej, placu manewrowego oraz wagi samochodowej o nośności do 15 ton. Wykonane zostało ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna i deszczowa wraz z pompownią, separator zintegrowany z osadnikiem i zbiornikiem bezodpływowym, linia kablowa niskiego napięcia do zasilania obiektów oraz droga dojazdowa. Wykonano również nawierzchnię drogi wewnętrznej, miejsca postojowe i ciągi piesze z kostki brukowej. W zaawansowanym stanie są także prace związane z zielenią izolacyjną, trawnikami i nasadzeniami.

 

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Do punktu selektywnej zbiórki można przekazywać odpady, których umieszczanie w tradycyjnych pojemnikach na śmieci jest zabronione i podlega wysokim karom finansowym.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewnia przyjęcie takich odpadów, jak:

  • Elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: akumulatory, baterie, sprzęt AGD i RTV, telefony, golarki, trymery, zegarki, kable i sprzęt komputerowy, suszarki do włosów itp.
  • Odpady wielkogabarytowe (w tym meble) np.: ceramika sanitarna (umywalki, brodziki, wanny itp.), szafki, szafy, dywany, wykładziny, krzesła i stoły z tworzyw sztucznych, duże lustra, sofy, wersalki, łóżka, materace, pierzyny, drzwi, ramy okienne itp.
  • Odpady zielone np.: trawa, liście, chwasty, gałązki krzewów, rośliny rolnicze, kwiaty cięte itp.
  • Odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe np.: gruz, styropian, ceramika budowlana, wełna mineralna, papa itp.

UWAGA: PSZOK nie przyjmuje odpadów niezidentyfikowanych oraz zawierających azbest!   

  • Odpady niebezpieczne np.: przeterminowane leki, żarówki energooszczędne, kleje, substancje chemiczne, zużyte oleje i smary, farby, lakiery, rozpuszczalniki itp.
  • Zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, popiół, odpady
    z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
  • Odzież i tekstylia: odzież z włókien naturalnych, tekstylia z włókien naturalnych.
  • Opakowania wielomateriałowe: opakowania z drewna

Zasady zbiórki odpadów w PSZOK

Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny. Należy jednak pamiętać, że pracownik PSZOK nie przyjmie odpadów nieposegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów, których nie można zidentyfikować lub zawierających azbest. Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami i powinny być specjalnie przygotowane np. meble opróżnione z zawartości, odpady budowlane posegregowane na gruz betonowy i ceglany oraz odpady ceramiczne i szklane. Odpady zielone muszą być rozdrobnione, natomiast odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identyfikacyjną. Należy również pamiętać, że transport do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania odpadów do gminnego PSZOK będą znajdować się w Regulaminie dostępnym na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

PSZOK stwarza warunki do wykorzystania ekologicznego i ekonomicznego potencjału odpadów. Stanowi nowoczesny element gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Działanie takiego punktu na terenie gminy niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych, a poprzez to do respektowania zasady zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z zasobów. Posegregowane śmieci to również cenne surowce, które po przetworzeniu będą ponownie wykorzystywane, dzięki procesowi recyklingu. Przekazywanie odpadów do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, a następnie ich przetwarzanie zagwarantuje, że zostaną one zagospodarowane właściwie i bez szkody dla środowiska.

Budowa PSZOK na terenie Gminy Chorzele to kolejny dowód na konsekwentne polepszanie standardu ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach V osi priorytetowej: Gospodarka przyjazna środowisku – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami – Typ projektów: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

materiał sponsorowany


 

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Romek
Romek
11 miesięcy temu

W naszym kraju “z dykty” nic się nie opłaca. Pewnego dnia zawiozłem makulaturę (opakowania kartonowe) do punktu skupu na ul. Szosa ciechanowska. Nie chciałem pieniędzy, bo to grosze, a do lasu nie wyrzucę ani nie spalę. Na miejscu powiedziano mi, że nie przyjmą nawet za darmo, bo oni dostają 8 groszy za kilogram, a prasowanie kosztuje 12 groszy za kilogram (ceny mogą się trochę różnić ale wiecie o co chodzi). Od tej pory plastik PET i makulaturę wożę do PSZOK na ul Leszno. Znajoma mieszkająca w Szwajcarii napisała mi kiedyś, że tam bardzo restrykcyjnie podchodzi się do segregacji śmieci ale… Czytaj więcej »