Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Od 1 do 8 grudnia trwać będą konsultacje programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Jest to zatem ważny czas dla wszystkich organizacji z trzeciego sektora, które dzięki konsultacjom mogą brać udział w procesie jego kształtowania.

Konsultacje rozpoczynają się 1 grudnia 2015 r. i potrwają do 8 grudnia 2015 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Organizacje samorządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii dołączonym poniżej

Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:

  1. korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Przasnysz
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06 – 300 Przasnysz

  1. osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
  2. na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments