Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – kolejny nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu realizuje projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 6.1.3 pn. ,,Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia’’

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w terminie

od 07 kwietnia 2014r. do 16 kwietnia 2014r.
od 12 maja 2014r. do 22 maja 2014r.
od 09 czerwca 2014. do 18 czerwca 2014r.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie środków zostanie objęta procesem doradczym w zakresie badania predyspozycji zawodowych oraz dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją rekrutacyjną.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla bezrobotnych – do pobrania) lub w pokoju nr 4 urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments