Gmina Przasnysz: Dodatkowe zajęcia dla uczniów

Już drugi rok szkolny w naszych placówkach edukacyjnych trwa projekt „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” finansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu najmłodsi uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, a także bezpłatnie korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W projekcie biorą udział uczniowie z klas nauczania początkowego ze wszystkich szkół gminnych. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia:

  1. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także z ryzykiem dysleksji;
  2. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  3. logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  4. rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza z nauk matematyczno-przyrodniczych;
  5. z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Uczniowie podczas tych zajęć korzystają z pomocy zakupionych w ramach projektu, w tym m.in. tablicy interaktywnej, programów multimedialnych, gier edukacyjnych, encyklopedii i innych książek edukacyjnych. Środki na zajęcia i na kupno wszystkich tych materiałów udało się pozyskać ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Programu Społecznego.

Poniżej prezentujemy wybrane fotografie z zajęć prowadzonych w Krępie Nowej i Mchowie.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments