Czy rzeka Czerniczka w gminie Krzynowłoga Mała doczeka się poprawy?

Mieszkańcy gminy Krzynowłoga Mała, a dokładnie wsi: Kaki Mroczki, Ulatowo Żyły oraz Ulatowo Czerniaki, w pobliżu których płynie rzeka Czerniczka, zgłaszali problemy z zamuleniem oraz zachwaszczeniem cieków wodnych, co sprzyja zalewaniu pobliskich pól, łąk i pastwisk. W związku z licznymi prośbami mieszkańców, Zarząd Powiatu Przasnyskiego zwrócił się do Wód Polskich o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tego problemu, czyli o udrożnienie oraz konserwację koryta wyżej wymienionej rzeki.

 

W tym celu 7 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego i Etatowego Członka Zarządu Powiatu Przasnyskiego Pawła Mostowego z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem: Dyrektorem Longinem Jakubowskim oraz Zastępcą Dyrektora Jackiem Drozdowskim.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem po zapoznaniu się ze zgłaszaną sprawą, przychylił się do prośby przedstawicieli Powiatu Przasnyskiego i obiecał, że postara się zapewnić środki finansowe na zrealizowanie tego zadania w 2021 roku, zatem istnieje bardzo duża szansa na to, że dzięki staraniom przedstawicieli samorządu powiatowego rzeka Czerniczka doczeka się poprawy.

Podobny problem dotyczy rzeki Ulatówka w tej samej gminie, dlatego też Zarząd Powiatu Przasnyskiego podczas wczorajszego spotkania zwrócił się do Wód Polskich również o konserwację tej rzeki.


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments