Czujemy się bezpieczni

70 proc. badanych uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na badania CBOS-u. Ten wynik należy do najwyższych w całym okresie III RP. Jest to kolejne badanie, które pokazuje, że ludzie w Polsce czują się spokojnie i bezpiecznie.

70 proc. badanych przez CBOS, jak podaje dzisiejsza „Rzeczpospolita”,  uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Zwrócono też uwagę, że poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych w całym okresie III RP. Najgorsze oceny CBOS notował w 2001 r., gdy 81 proc. badanych nie miało poczucia bezpieczeństwa. Od tamtej pory oceny stanu bezpieczeństwa się poprawiały. W 2007 r. po raz pierwszy większość zyskali respondenci pozytywnie oceniający stan bezpieczeństwa. Przekonanie, że Polska jest krajem bezpiecznym, przeważa we wszystkich grupach społeczno-demograficznych.

Jest to kolejne już badanie, które pokazuje, że ludzie w Polsce czują się bezpiecznie – inne, zeszłoroczne, wskazuje, że 89 proc. Polaków uznaje swoje otoczenie za bezpieczne i spokojne. Tak wysokie poczucie bezpieczeństwa respondentów w okolicy ich miejsca zamieszkania stanowi najwyższe wskazanie, licząc od końca lat 80.  Ten rekordowy wynik ściśle wiąże się z codzienną, ciężką pracą policjantów, która przekłada się na spadek przestępczości, zarówno tej poważnej, przeciwko życiu i zdrowiu, jak też tej bardzo uciążliwej społecznie, np. drobnych kradzieży.

Spadek przestępczości widać wyraźnie na przestrzeni ostatnich lat. Gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003 r., kiedy dochodziło przeciętnie do 4018 przestępstw, oraz jeden dzień z 2013 r., kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2905, widać wyraźnie różnicę – to 1113 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy w ten sposób porównamy liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 1068.

Te wyniki przenoszą się na ocenę Policji jako instytucji społecznej, co także widać w badaniach – z ostatniego, zrealizowanego przez CBOS we wrześniu 2013 r., wynika, że działalność  Policji dobrze oceniło aż 66 procent Polaków.


(„Rzeczpospolita”, PAP, CBOS, mg)


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments