Uroczysta Gala Konkursu „Wolontariusz roku 2018”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu jak co roku był organizatorem Gali Wolontariatu. Gratulacje na ręce wyróżnionych wolontariuszy złożył między innymi sekretarz miasta Przasnysz Jarosław Szmulski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jeronim.

My również gratulujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wkładają wiele trudu w to, by innym żyło się choć odrobinę lepiej.

WOLONTARIUSZE ROKU:

Julia Kobylińska i Dominika Brzostek – Mały Wolontariusz Roku 2018

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu – Uczestniczą w działaniach szkolnego wolontariatu pomagając w nauce oraz biorąc udział w akcjach podejmowanych przez szkołę. Są bardzo zaangażowane, odpowiedzialne, a przy tym skuteczne.

Alicja Kwiatkowska –  Mały Wolontariusz Roku 2018

Szkoła Podstawowa nr 2  im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu. Bardzo aktywnie uczestniczy w działalności szkolnego wolontariatu biorąc udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontarystycznych organizowanych przez szkołę. Pomaga koleżankom i kolegom w stołówce szkolnej i świetlicy. Jest odpowiedzialna i życzliwa, doskonale potrafi współpracować w grupie.

Kaja Pszczółkowska – Wolontariusz Roku 2018

Wolontariusz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu. Wrażliwa i cierpliwa, potrafi umiejętnie wczuć się w sytuację drugiego człowieka. Obowiązkowa. Zawsze dotrzymuje słowa.

Jakub Tyrka – Wolontariusz Roku 2018

Wolontariusz Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Zofii Nałkowskiej w Przasnysz. Pomaga w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 2017r. Jest członkiem Społecznej Rady Bibliotecznej. Aktywnie uczestniczy w życiu placówki wspierając pracowników zarówno podczas codziennych zajęć, jak też podczas organizacji imprez czy wydarzeń.

Olga Obojska – Wolontariusz Roku 2018

Wolontariusz Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego “Emmanuel” w Przasnyszu. Sprawuje opiekę nad grupą dzieci i młodzieży pragnącej aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny, grając w piłkę czy tenisa stołowego. Pomagała dzieciom niepełnosprawnym podczas Spartakiady Integracyjnej. Uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli oraz wielu akcjach charytatywnych.

Justyna Łojewska – Wolontariusz Roku 2018

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu. Pomaga w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2. Szczera i kreatywna, potrafi szybko nawiązać właściwe relacje z dziećmi. Łatwo zjednała sobie sympatię uczniów i pracowników świetlicy.

Ewa Wronowska Wolontariusz Roku 2018

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu. Pomaga w opiece nad uczniami z oddziału „zerowego”. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, które chętnie się z nią bawią i uczą. Jest obowiązkowa i sumienna.

Katarzyna Bukowska – Wolontariusz Roku 2018

Wolontariat Akcyjny. Przygodę z wolontariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła w maju 2016r. uczestnicząc w projekcie bibliotecznym. Brała udział we wszystkich edycjach Festiwalu Fabryka Światła. Nie opuściła żadnego projektu realizowanego przez Ośrodek, w którym byli potrzebni wolontariusze. Uczestniczyła w projekcie „Zielona wspólnota”, w malowaniu muralu, w pikniku integracyjnym projektu „Łączy nas budżet partycypacyjny”, brała udział w „Dniu sąsiada”. Nigdy nie odmówiła pomocy pomimo licznych obowiązków.

Martyna Roman – Wolontariusz Roku 2018

w kategorii: Wolontariusz Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu Pomaga. grupie uczniów z wielorakimi niepełnosprawnościami. Wspomaga ich w codziennych czynnościach związanych z nauką i zabawą. Jest kreatywna, wrażliwa i pracowita, bardzo lubiana przez dzieci i personel.

Weronika Dudek – Wolontariusz Roku 2018

w kategorii: Wolontariusz Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu  – Pomaga w bibliotece od 2017r. Początkowo w Fili nr 2, obecnie w Fili nr 1- w Punkcie bibliotecznym w szpitalu. Jej zadaniem jest roznoszenie książek na oddziały szpitalne osobom chorym, które mają problem z dotarciem do biblioteki. Potrafi szybko i we właściwy sposób nawiązać właściwe relacje z pacjentami.

Anna Daniszewska – Wolontariusz Roku 2018

w kategorii: Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w PrzasnyszuWolontariuszką jest od września 2015 roku. Podejmowała się różnych form aktywności wolontariackiej: pomagała dzieciom w przedszkolu, brała udział w Festiwalach Światła, wchodziła w skład pogotowia edukacyjnego w gimnazjum. Obecnie drugi rok pomaga w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 1. Jest odpowiedzialna i solidna a przy tym bardzo skromna.

Wiktoria Stępniak i Marta Waśniewska – Wolontariusz Roku 2018

w kategorii: Wolontariusz Festiwalu Fabryka Światła w Przasnyszu. Bardzo pragnęły wziąć udział w Festiwalu Fabryka Światła. Uczestniczyły aktywnie w przygotowaniach. Zgłosiły i zrealizowały pomysł napisania i wykonania hymnu Festiwalu.

Milena Kurzyńska – Wolontariusz Roku 2018

w kategorii: najdłuższy staż wolontarystyczny. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęła w listopadzie 2013 roku, jako uczennica gimnazjum. Pomagała przez kilka lat w Domu Pomocy Społecznej. Włączała się w pomoc podczas Festiwali Światła, uczestniczyła w projektach socjalnych. Obecnie pomaga w zajęciach dla dzieci organizowanych przez Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy.

Urszula Hanna Bojarska – SUPER WOLONTARIUSZ 2018

Wolontariuszem jest od lipca 2010 roku, kiedy potrzebna była pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Przasnyskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Od września 2010 roku pomaga w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Do ubiegłego roku wymagało to od niej sporego wysiłku, gdyż mieszkała dwadzieścia pięć kilometrów od Przasnysza. Podejmuje się najtrudniejszych wyzwań. Tam, gdzie inni rozkładają ręce w niemocy, ona przystępuje do pracy i zwycięża. Dlatego jej praca jest wysoko oceniana zarówno przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców jak i samych uczniów.

Maria Jadwiga Wysk – SUPER WOLONTARIUSZ 2018

Wolontariuszem jest od września 2007 roku. Pomaga dzieciom w nauce matematyki. Wiedza, doświadczenie, optymizm i poczucie humoru powodują, że matematyka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Z jej wsparcia korzystały instytucje, takie jak: Świetlica „Promyk Jutrzenki” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo, Szkoła Podstawowa nr 2, a obecnie Szkoła Podstawowa nr 3. Pomoc w nauce to nie jedyna aktywność wolontariuszki. Nieobce są jej takie wyzwania, jak: pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Przasnyskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, udział w projektach Środowiskowego Domu Samopomocy i wiele innych.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments