Tablice edukacyjno-informacyjne wskażą drogę na „Łysą Górę”

 „Łysa Góra” jest najcenniejszym zabytkiem archeologicznym na terenie Gminy Chorzele, który po wielu badaniach i wykopaliskach została wpisana do Rejestru Zabytków co oznacza, że podlega ścisłej ochronie prawnej.

 

– Przed wpisem do rejestru stanowisko było nagminnie niszczone przez wieloletnie uprawy, wybieranie piasku, wywożenie śmieci i różnego typu działalność ludzką. W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej stanowiska, wzmocnienia jego ochrony przed jakimikolwiek próbami dewastacji oraz podniesienia świadomości mieszkańców o miejscowym dziedzictwie – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska złożyła wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na ustawienie 2 tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczących stanowiska. Otrzymała pozytywną odpowiedź – informuje Urząd Miasta i Gminy Chorzele.

– W porozumieniu z dyrektorem Delegatury w Ostrołęce opracowaliśmy materiał edukacyjno – informacyjny dotyczący badań i odkryć jakich dokonano na stanowisku archeologicznym, zostały wyznaczone miejsca montażu tablic i zlecono ich wykonanie – czytamy.

 

We wtorek, 29 listopada tablice zostały zamontowane – jedna przy drodze prowadzącej na stanowisko, druga na terenie stanowiska. Tablice posłużą nie tylko jako drogowskaz odwiedzającym miejsce turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom, przypominając o wyjątkowości tego miejsca i wartości lokalnego dziedzictwa.

– Obecnie na stanowisku, zgodnie z zaleceniami MWKZ – nasz ZGKiM prowadzi prace mające na celu usunięcie złomów i wywrotów drzew, uszkodzonych w wyniku burzy, której towarzyszył silny wiatr. Prace nad usuwaniem połamanych drzew są już na ukończeniu.  Gmina podjęła także współpracę z geodetą dot. wyznaczenia drogi prowadzącej na stanowisko archeologiczne. Planowane są prace mające na celu poprawę jej stanu, aby ułatwić mieszkańcom dotarcie na stanowisko – podaje urząd.

***

Zespół osadniczo – grzebalny zwany „Łysą Górą” to jeden z najstarszych, odnalezionych do tej pory śladów osadnictwa pradziejowego na obszarze gminy Chorzele. Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w 1959 r. W wyniku wieloletnich badań archeologicznych i na podstawie odkrytych reliktów, możliwe było ustalenie prawdopodobnych losów „Łysej Góry”. Niewątpliwie w miejscu tym istniała osada mieszkalno-produkcyjna, która zajmowała najbardziej obronny południowo-zachodni rejon wydmy, dodatkowo odgrodzony od reszty najprawdopodobniej rowem, podkreślającym jej walory obronne. Naturalne zabezpieczenia pełniły również otaczające wydmę bagniste tereny i rzeka.

 

Badacze nie są do końca zgodni co do przynależności kulturowej mieszkańców osady. W początkowym okresie badań zamieszkującą tam ludność wiązano z kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich, później natomiast z kulturą grobów kloszowych, następnie doszukiwano się podobieństw do kultury pomorskiej, to znów wracano do pierwszej opcji. W trakcie kolejnych badań uznano, że osada kojarzyła typową społeczność pogranicza kulturowego, gdzie przenikały się wpływy wymienionych wyżej kultur oraz kultury przeworskiej w końcowym etapie funkcjonowania stanowiska.

 

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Chorzelak
Chorzelak
11 miesięcy temu

Wszystko spoko ale dojazd kiepski jak popada to i brak dojazdu hmm