Strażacy z gminy Krasne z niskim ekwiwalentem pieniężnym za szkolenia

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Krasne  ustalono ekwiwalent pieniężny dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwoty za szkolenia nie są zbyt wysokie.

 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych rada gminy ustala nie rzadziej niż raz na dwa lata w drodze uchwały. Kwota przyznawana strażakom nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Krasne, radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ich terenu. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, dwóch z nich było przeciw przyjęciu uchwały.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą strażacy ochotnicy otrzymają 18 złotych za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz 5 złotych za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Krasne lub inne uprawnione podmioty.

Dodajmy, że podobne uchwały zostały przyjęte także w innych samorządach i wysokość ekwiwalentu za udział w ćwiczeniach jest znacznie wyższy. W gminie Przasnysz ustalono kwotę 12 zł, w gminie Czernice Borowe 25 zł, a w Chorzelach kwota ta wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments