Sprawozdanie starosty

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 20 GRUDNIA 2016 ROKU

starosta-choinka

Starostwo przygotowuje się na zmiany prawa.

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu organizował funkcjonowanie powiatu po 1 stycznia 2017 r. W nowym roku będziemy mieli nowa sytuację prawną w zakresie rozliczania podatku VAT i obsługi księgowej jednostek powiatowych. W celu wywiązania się z nowych uwarunkowań prawnych została powołana nowa jednostka pn. Centrum Usług Wspólnych. Z końcem br. likwidacji ulega ZEAS w Przasnyszu i cała załoga staje się pracownikami CUW. Zakres obowiązków nowej instytucji zmieni się nieznacznie, gdyż CUW będzie rozliczał podatek VAT dla wszystkich jednostek powiatu.

Administracja pracuje na przyszłorocznymi inwestycjami.

Administracja powiatowa przygotowuje dokumentację pod planowane na przyszły rok inwestycje. Są wśród nich inwestycje drogowe, jak też inwestycje kubaturowe takie, jak termomodernizacja szpitala, zakup nowego wyposażenia dla szpitala powiatowego, rozbudowa budynku starostwa powiatowego, budowa inkubatora przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym.

Przygotowania dokumentacji dotyczącej zalewów w Przasnyszu i w Chorzelach.

Przygotowujemy też dokumenty pod uzyskane decyzji środowiskowych, wodnoprawnych i decyzji o warunkach zabudowy pod zbiornik retencyjny w Przasnyszu i w Chorzelach. Na dzień dzisiejszy żadnych z tych decyzji nie udało się uzyskać. Na żądanie burmistrzów obu miast uzupełniamy niezbędne dokumenty. Mamy nadzieję, że w r. 2017 uda nam się te wszystkie dokumenty pozyskać.

Chodnik przy ulicy Baranowskiej w Przasnyszu w trakcie budowy.

Udało nam się uruchomić budowę chodnika na ul. Baranowskiej w Przasnyszu. PGE dobrze wywiązuje się z obietnicy przestawienia słupów energetycznych.

Optymistyczne informacje dotyczące rozwoju gospodarczego powiatu.

Z formalnego punktu widzenia, możemy już dokończyć uzbrojenie strefy gospodarczej w Chorzelach. Wojewoda utrzymał w mocy decyzje starosty zezwalające na realizację inwestycji. Polska Spółka Gazownicza w Ciechanowie przystąpiła już do budowy gazociągu okalającego Chorzele w celu doprowadzenia gazu do strefy gospodarczej. Rozmawiałem z nowym kierownictwem PSG i mam tu optymistyczne wiadomości. Spółka zamierza przyśpieszyć gazyfikację naszego powiatu. Już w r. 2017 powinien popłynąć gaz do Przasnysza i Chorzel. Pozostałe gminy też już podpisują porozumienia z PSG i będą miały gaz ziemny.

Musimy znaleźć kapitał prywatny dla projektu doświadczalno – wdrożeniowego.

Bardzo trudno jest nam znaleźć kapitał prywatny w wys. 10% na projekt naukowy „Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Rozmawiamy zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Ciągle wykonanie tego zadania stoi pod znakiem zapytania.

Zgody dla przedsiębiorców strefowych wkrótce.

Miłem możliwość podczas spotkania opłatkowego starostów w Pruszkowie odbyć ponownie rozmowę z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Wkrótce powinny następować zgody wojewody na przekształcenie użytkowania wieczystego na własność w strefie w Sierakowie.

Odblokowanie stref warunkiem polepszenia relacji.

Odblokowanie strefy w Sierakowie jest najważniejszym warunkiem polepszenia relacji pomiędzy koalicją PSL-PPP i PiS w powiecie przasnyskim.

Jest więc nadzieja, że rok 2017 będzie pod tym względem diametralnie lepszy niż rok 2016.

Życzenia.

Noworoczne życzenia będziemy jeszcze mogli przekazać 29 bm. na uroczystej sesji w Zielonej gm. Krasne. Dzisiaj korzystając z udzielonego mi głosu, pragnę przekazać najlepsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia 2016 dla wszystkich Państwa, dla Państwa bliskich i dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

Zenon Szczepankowski

starosta przasnyski

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments