Rusza modernizacja dróg powiatowych. Starostwo podpisało umowy o wartości ponad 23 mln zł

Niebawem rozpocznie się pierwszy etap kompleksowej rozbudowy dróg powiatowych Przasnysz – Baranowo oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym.

 

Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki 13 300 000 zł, które Powiat Przasnyski zdobył​ w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 12 września 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu nastąpiło zawarcie umów z wykonawcami.

– Kompleksowy charakter inwestycji wykreuje infrastrukturę, która zapewni bezpieczny transport i skomunikowanie podstref Przasnyskiej Strefy Gospodarczej oraz pozytywnie wpłynie na turystykę i rekreację na terenie powiatu przasnyskiego, zapewniając dojazd do Sanktuarium w m. Św. Miejsce, basenu i krytego lodowiska. Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie dróg klasy Z o długości około 16,5 km. Ich elementami będą m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, odwodnienie i zieleń – informuje Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

 

Przebudowa drogi Przasnysz – Baranowo będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, frezowaniu istniejącej nawierzchni, położeniu warstw bitumicznych i utwardzonych, budowie poboczy i przebudowie zjazdów oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprawią ścieżki i chodniki.​ Około 370 m kw. ścieżki rowerowo-pieszej powstanie w Przasnyszu. Wykonawca dokona również przebudowy istniejącego chodnika po stronie prawej w Bartnikach i w Krępie Starej oraz wybuduje chodnik w Cegielni (około 2 720 m kw).

Jeśli chodzi o drogę Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc – inwestycja obejmie roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome, wykonanie poboczy utwardzonych po obu stronach jezdni oraz pasów ruchu dla rowerów w Małowidzu. Zadanie obejmie swoim zakresem również przebudowę istniejących zatok autobusowych wykonanych z kostki brukowej.

Termin wykonania obu części prac wynosi 280 dni od daty zawarcia umów.

 

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments