Przetarg na zalew w Chorzelach unieważniony.

Jak oficjalnie poinformowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przetarg na rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z budową górki zjazdowej w Chorzelach został unieważniony.

Starostwo Powiatowe poinformowało, że w dniu 01.02.2019 r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele” zostało unieważnione.

Przed rozstrzygnięciem przetargu przeprowadzone zostało postępowanie kontrolne, w toku którego stwierdzono, że realizując postępowanie przetargowe naruszono art. 35 ust. 1 p.z.p. w zakresie ustalenia wartości zamówienia poprzez niedokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Ustalenia wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, tymczasem dokumentacja przetargowa opierała się na kosztorysie z września 2017 r. Ponadto stwierdzono błędne oszacowanie wartości zamówienia, poprzez nieuwzględnienie kosztów budowy górki zjazdowej. Po dokonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz oszacowaniu wartości robót w zakresie „Budowy górki zjazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” łączna wartość szacunkowa wszystkich robót objętych przetargiem nieograniczonym przekroczy 26 mln zł, a więc postępowanie przetargowe winno zostać opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Z przeprowadzonego postępowania kontrolnego wyraźnie wynika, że realizując przetarg doszłoby do naruszenia zasady konkurencyjności o której mowa w art. 7 p.z.p., gdyż z uwagi na wartość prawidłowo przeprowadzonego szacowania przetarg przeprowadzony winien zostać w trybie „unijnym”. Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Przasnyski postępowanie przetargowe unieważnił.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zapewnia, że inwestycja będzie realizowana.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments