Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia. Szkoła ma prawo zapewnić zajęcia świetlicowe

We wtorek, 14 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzieci z klas I – III mogą korzystać z zajęć świetlicowych, a starsi uczniowie uczęszczać na praktyki zawodowe.

 

 

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy naszych czytelników o nowych obostrzeniach, jakie wchodzą w życie od 15 grudnia, a także o przejściu uczniów na tryb nauki zdalnej od poniedziałku 20 grudnia do 9 stycznia.

Jak się okazuje, nauka zdalna obejmuje placówki tak zwanego kształcenia ustawicznego, szkoły artystyczne oraz centra kształcenia zawodowego. W rozporządzeniu zawarto bardzo ważną informację dla dyrekcji i rodziców klas I – III. W momencie, gdy opiekun prawny nie będzie mógł w tym czasie zapewnić dzieciom opieki, to placówki oświatowe muszą umożliwić opiekę świetlicową.

– Uczniom klas I – III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor, na wniosek rodzica umożliwia opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

W szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym placówkach funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej wszelkie zajęcia będą mogły odbywać się w szkole.

Zdalne nauczanie nie dotyczy przedszkoli i żłobków, a także oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Stacjonarnie będą także realizowane praktyki zawodowe.

– Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo, praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia – dodaje ministerstwo.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments