Jednorożec. Kurs pierwszej pomocy dla organizacji i grup nieformalnych

Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału w szkoleniu pod nazwą: „Pierwsza pomoc”.

 

Szkolenie jest bezpłatne i poprowadzi je ratownik medyczny w uzgodnionym terminie i miejscu dogodnym dla organizacji czy grupy nieformalnej. Szkolenie potrwa 2 godziny. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pok. nr 13, lub pod numerem tel. 29-751-70-40.

Wiedzę, jak udzielić pierwszej pomocy powinien posiadać każdy, bez względu na wiek. Pierwsza pomoc polega na podtrzymywaniu przez świadków zdarzenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zakres udzielanej pomocy jest zróżnicowany i zależy od okoliczności zdarzenia i obrażeń ofiary.

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest bardzo ważna. Podjęcie działań resuscytacyjnych daje choremu na przeżycie jakiekolwiek szanse. Udzielenie pierwszej pomocy w świetle obowiązującego prawa jest obowiązkowe, o ile nie tworzy sytuacji zagrożenia.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments