Gmina Przasnysz innowacyjnym liderem

Gmina Przasnysz innowacyjnym liderem

Gmina Przasnysz jako pierwszy samorząd powiatu przasnyskiego rozpoczyna wdrażanie nowego projektu finansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to duże wyzwanie, ale jednocześnie wielki powód do dumy władz samorządowych i pracowników urzędu.

Projekt o wdzięcznej nazwie „Cyfrowe okno na świat” właśnie się rozpoczyna i potrwa do 2015 roku. Jego celem jest zmniejszenie pogłębiającego się wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, wśród osób gorzej sytuowanych czy niepełnosprawnych. Aby temu przeciwdziałać władze gminne postanowiły wdrożyć projekt polegający na wyposażeniu 110 odbiorców w profesjonalny sprzęt komputerowy i bezpłatny dostęp do Internetu. Dzięki temu osoby korzystające z komputerów będą mogły korzystać z zasobów internetowych, brać udział w szkoleniach prowadzonych w trybie online, wykorzystywać go do nauki itd. Co ważne, komputery mają być dostępne dla takich użytkowników przez co najmniej pięć lat po zakończeniu trwania projektu.

W ciągu kilku najbliższych tygodni wybrany koordynator programu rozpocznie przygotowania do naboru osób chcących wziąć udział w projekcie. Na podstawie opracowanych procedur wytypowana zostanie grupa mieszkańców gminy Przasnysz, która otrzyma komputery i zostanie przeszkolona z zakresu ich obsługi. Wybrani uczestnicy projektu będą musieli okresowo brać udział w szkoleniach, a także wskazywać sposoby wykorzystania użyczonego sprzętu. W ten sposób mają być mierzone efekty wdrażanego właśnie projektu.

Gmina Przasnysz do swojego projektu pozyskała strategicznego partnera, jakim jest warszawska Fundacja LEM, współdziałająca m.in. z Krajową Izbą Gospodarczą. Zadaniem fundacji będzie wspieranie samorządu przasnyskiego w realizacji zadań projektowych, w tym w realizacji przetargów na sprzęt niezbędny do realizacji poszczególnych zadań.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na poziomie 2 mln 464 tys. złotych. Całość kosztów kwalifikowanych projektu ma zostać pokryta z dotacji pochodzącej z PO IG.


Urząd Gminy Przasnysz


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.