Czesław Wojciechowski nagrodzony Statuetką Jednorożca 2021

W środę, 29 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Gminy Jednorożec odbyła się ceremonia wręczenia Statuetki Jednorożca 2021 Czesławowi Wojciechowskiemu.

 

Po raz szesnasty w gminie Jednorożec została wręczona Statuetka Jednorożca. Ceremonia odbyła się w środę, 29 grudnia podczas sesji Rady Gminy Jednorożec.

Do Kapituły Statuetki Jednorożca w składzie: Krzysztof Iwulski, wójt gminy Jednorożec, Cezary Wójcik, przewodniczący Rady Gminy Jednorożec, Leszek Sędrowski, przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw Społecznych, Barbara Nizielska, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” oraz Eugenia Bonalska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu wpłynęły dwa wnioski z preferowanymi kandydaturami osób.

– Kapituła podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy pięciu radnych Rady Gminy Jednorożec i przyznała Statuetkę Czesławowi Wojciechowskiemu, społecznikowi i strażakowi zaangażowanemu w życie miejscowości Ulatowo – Pogorzel – informuje Eugenia Bonalska, przewodnicząca Kapituły.

 

Podczas ceremonii wręczenia wyróżnienia Eugenia Bonalska przedstawiła wszystkim zebranym sylwetkę kandydata cytując słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

– Pan Czesław Wojciechowski, dziś już prezes honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulatowo- Pogorzeli udowodnił, że wyżej zacytowane słowa są w Jego przypadku jakże prawdziwe. Jego postawa i zaangażowanie w poprawę jakości życia na płaszczyźnie miejscowości w której żyje, dowodzi, że jest człowiekiem, który traktuje swoje życie jako służbę. Służbę drugiemu człowiekowi. Dzięki jego uporowi, ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu doszło między innymi do budowy szkoły i budynku remizy OSP. Wielokrotnie był inicjatorem wydarzeń integrujących lokalną społeczność oraz podnoszącym ich wiedzę poprzez organizację w latach wcześniejszych kursów i szkoleń – uzasadnia przewodnicząca Kapituły.

Wręczając nagrodę, Krzysztof Iwulski zwrócił uwagę, że pełnienie funkcji prezesa OSP jest to ogromna odpowiedzialność i praca na rzecz społeczeństwa lokalnego, co tez zasługuje na uznanie.

 

 

Życiorys Czesława Wojciechowskiego:

Czesław Wojciechowski ur. 3 stycznia 1934r. we wsi Ulatowo Zalesie w gminie Krzynowłoga Mała, syn Adama i Władysławy Wojciechowskich. Okupację niemiecką przeżył z rodziną w Ulatowie Zalesiu. Pod koniec wojny ojciec, wraz z innymi chłopami, został wywieziony wgłąb Rosji i już stamtąd nie powrócił. Matka została z trójką małych dzieci.

W 1949r. ukończył 7 klasową Szkołę Podstawową w Jednorożcu łącząc życie w rodzimej miejscowości Ulatowo Zalesie i wsi dziadka Ulatowo – Pogorzel, w której na stałe zamieszkał w 1951r. W tym roku wstąpił również w szeregi OSP, pełniąc przez lata funkcje: sekretarza, skarbnika, zastępcy prezesa, a od 2000r. aż do czerwca 2021r. funkcji Prezesa OSP Ulatowo Pogorzel.

W 1956r. zawarł związek małżeński z Henryką Pietrzak. Pan Czesław miał syna Waldemara który zmarł w 2003r. Ma również syna Janusza i córkę Danutę, pięcioro wnucząt i troje prawnucząt.

Pan Czesław jest osobą ciekawą ludzi i świata. Czyta wiele książek, głównie o tematyce historycznej oraz powieści.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments