Burmistrz Łukasz Chrostowski podsumował luty 2019r.

Dziś, burmistrz miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski złożył sprawozdanie z pracy za miesiąc luty. Poniżej prezentujemy jego treść.

1. Podpisałem umowę z geodetą uprawnionym na opracowanie map do celów prawnych w związku z regulacją stanu prawnego pasa drogowego stanowiącego ulicę Świerczewo w Przasnyszu.

2. Ogłosiłem przetarg na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasta Przasnysz, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, zlokalizowanym w Przasnyszu, przy ul. Św. Stanisława Kostki 6.

3. Opracowano analizę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z uwzględnieniem perspektywy do dnia 31.12.2019 r.

4. Sporządzono i przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozliczenie końcowe z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysz w 2018 roku”.

5. W związku z planowanym przez WFOŚiGW naborem wniosków ogłosiłem nabór wniosków dla mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków upływa 01.04.2019 r.

6. W dniu 18 lutego br. na budynku Urzędu Miasta został zamontowany pierwszy czujnik pomiaru jakości powietrza firmy Airly, który ufundowała Fundacja AVIVA. Urządzenie to jest elementem tak zwanego inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza. Sensory mierzą jakość powietrza oraz wskazują dane pomiarowe m.in. temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, ale przede wszystkim wskazują stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10.

7. Wystąpiłem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę ulic Magnolii, Brzoskwiniowej, Azaliowej, Malinowej.

8. Trwają czynności związane z wszczęciem postępowania przetargowego na budowę oświetlenia w ulicach: Leszno, Targowej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Przasnyszu.

9. Ogłosiłem przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

10. Objąłem honorowym patronatem i wsparłem:
– Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Łukasza Rumińskiego, który odbył się 17 lutego 2019 r. na hali sportowej przy ul Sadowej i ul. Szpitalnej,
– Imprezę medyczno – kulturalną „Życie to najcenniejszy dar, jaki możesz podarować”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

11. Ogłosiłem konkurs pt. PRZASNYSKI TALENT SHOW. Eliminacje konkursowe odbędą się 16 marca o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

12. Ogłosiłem otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w 2019 roku.

13. Przeprowadziłem cykl spotkań z potrzebującymi wsparcia poprzez przekazanie 1% podatku na leczenie bądź rehabilitację.

14. 4 lutego 2019 roku zorganizowałem videochat z burmistrzem Przasnysza i Starostą Przasnyskim, który cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta jak i powiatu.

15. 5 lutego 2019 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki w Przasnyszu odbył się wywiad burmistrza z Panem Zbigniewem Ostrowskim – Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Podnoszenie Ciężarów, rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkańcami Przasnysza pt. „Dziękujemy, że jesteście …”, którzy część życia poświęcili na realizację swoich pasji i chcą się tym z nami podzielić.

16. W Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu po starej szatni pojawiły się nowe, kolorowe szafki, w których uczniowie mogą przechowywać podręczniki, zeszyty czy przybory szkolne. Na terenie szkoły znajduje się ponad 900 szafek.

17. 26 lutego w siedzibie MBP zorganizowane zostało spotkanie dla mieszkańców Przasnysza w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście.

18. Od 18 do 20 lutego obywały się eliminacje online w e-sporcie (grano w CS GO) mające na celu wyłonienie 15 osób, które w sobotę, 23 lutego br. rozegrały turniej wyłaniający tzw. Złotą Piątkę. Osoby te będą reprezentowały Miasto Przasnysz na turniejach w całej Polsce.

19. 28 lutego br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu odsłonięta została tabliczka pamiątkowa poświęcona pamięci Janiny Krystyny Grotkowskiej.

20. Zwiększyłem bezpieczeństwo w Przasnyszu, poprzez ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Starzyńskiego i al. Wojska Polskiego.

21. Zarządzeniem Nr 26/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. powołałem panią Magdalenę Król na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu.

22. Odbyłem dziesiątki spotkań indywidualnych z naszymi mieszkańcami i interesantami Urzędu Miasta.

23. Cyklicznie spotykam się w swoim gabinecie z Mieszkańcami, którzy wyróżniają się swoją aktywnością w całym regionie.


Źródło UM Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments