ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

W dniu 27 czerwca 2016 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Podstawą do udzielenia absolutorium było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2015 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego opowiedziała się za udzieleniem absolutorium.

Powiat przasnyski realizuje szereg potężnych inwestycji infrastrukturalnych i od początku istnienia, mimo ogromnych nakładów finansowych na inwestycje, prowadzi racjonalną gospodarkę finansową oraz  posiada zrównoważony budżet.

Przypomnijmy, że Powiat przasnyski podtrzymał I miejsce w Polsce wśród powiatów
w rankingu pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych przez polskie samorządy, które zajmuje od początku obecności Polski w Unii Europejskiej.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments