Znamy zdawalność matury w Chorzelach.

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ukończyły dwa oddziały Liceum Ogólnokształcącego – łącznie 35 uczniów, z których wszyscy zadeklarowali przystąpienie do matury, a 34 zgłosiło się na egzamin. W tym roku w ZSP nie było żadnej klasy Technikum, wobec czego egzamin w tym typie szkoły nie odbył się.

Egzamin maturalny to najbardziej obiektywny i sprawiedliwy sposób sprawdzenia pracy szkoły. Rolą placówki jest przygotowanie uczniów i na tym ta rola się właściwie kończy. Sam proces sprawdzania wiedzy, organizacji egzaminu i sprawdzania prac jest całkowicie niezależny, prowadzony przy udziale obserwatorów zewnętrznych. Zakodowane arkusze maturzystów sprawdzają niezależni egzaminatorzy często na drugim końcu województwa. Wyniki matury i pokazana na ich podstawie edukacyjna wartość dodana (EWD) świadczą o jakości pracy szkoły. Dyrekcja chorzelskiego liceum zorganizowała cały system przygotowań do matur, na który składają się przede wszystkim solidna i systematyczna praca nauczycieli przedmiotów, zajęcia fakultatywne, zajęcia wyrównawcze, kilkakrotnie organizowane próbne matury, system pomocy koleżeńskiej oraz zaangażowanie nauczycieli. Cały proces wspomagany jest nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi pozyskanymi dzięki udziałowi w projektach unijnych. Najlepszym tegorocznym maturzystą jest Bartosz Jankowski, który uzyskał bardzo wysokie wyniki i zostanie przedstawiony do nagrody Starosty Przasnyskiego. Wyniki egzaminu maturalnego w Chorzelach przedstawia poniższa tabela:

Zdawalność matury w LO w Chorzelach

RokLiczba absolwentówLiczba deklarujących przystąpienie do maturyLiczba zgłaszających się na maturęLiczba absolwentów, którzy zdali maturęLiczba absolwentów, którzy nie zdali maturyZdawalność
201551484846295,8%
2016171616160100%
2017353232320100%
201835353430488,2%
razem138131130124695,4%

W sumie w ostatnich czterech latach Liceum Ogólnokształcące ukończyło 138 osób, z czego deklarację o przystąpieniu do matury złożyło 131 absolwentów, a 130 zgłosiło się na egzamin. Spośród 130 absolwentów tylko 6 nie uzyskało świadectwa dojrzałości, a wynik ten może ulec poprawie , ponieważ 3 uczniom pod koniec sierpnia przysługuje egzamin poprawkowy.

Dyrektor ZSP w Chorzelach

 Krzysztof Milewski

Skomentuj artykuł

avatar