„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – nabór


Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD)

– Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania
„Ciuchcia Krasińskich”

wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działań:

Małe projekty (limit dostępnych środków: 2.314.470,28 zł);

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 12 grudnia 2013r. do 3 stycznia 2014r.,

2/ Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Rostkowo 38, 06-415 Czernice Borowe;

3/ Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00– 14:00;

4/ Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronach internetowych:
Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” – www.ciuchcia.org
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

5/ Lokalne Kryteria Oceny operacji dla w/w naboru dotyczące działań: „Małe projekty”, są do pobrania na stronie www.ciuchcia.org

6/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy znajdują się na stronie internetowej www.ciuchcia.org

7/ Warunkiem wybrania wniosku do dofinansowania musi być zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju FPGLD „Ciuchcia Krasińskich”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji.

Omówienie celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć znajduje się w Rozdziale 4 Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej na stronie www.ciuchcia.org

8/ Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Rostkowo 38.

W okresie naboru będą świadczone nieodpłatne usługi doradcze i konsultacje dla wszystkich wnioskodawców. Termin konsultacji należy uzgodnić wcześniej telefonicznie z Biurem LGD „Ciuchcia Krasińskich” pod numerem 29-597-01-01.

Mapa obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju FPGLD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH”

Mapa ObszaruN


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments