VIII Przasnyska Spartakiada Integracyjna

18 października w gościnnych, jak co roku, murach Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się VIII Przasnyska Spartakiada Integracyjna zorganizowana przez Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Emmanuel” działający przy Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. PUKS „Emmanuel” realizuje zadania z zakresu sportu i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych. Od wielu lat, w ciągu całego roku, podejmuje działania na rzecz kultury fizycznej osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych organizując dla nich zajęcia sportowe. Przasnyska Spartakiada Integracyjna jest uwieńczeniem całorocznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. PUKS „Emmanuel” zorganizował do tej pory już 12 parafialnych festynów integracyjnych i 8 spartakiad.

Z roku na rok przybywa uczestników spartakiad. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad stu zawodników, a wliczając osoby, które w różny sposób były zaangażowane  podczas Spartakiady pojawiło się w sumie około dwustu osób. Po raz pierwszy, dzięki oddanej wiosną do użytku nowej hali sportowej, gry, zabawy i zawody mogły odbywać się w o wiele bardziej komfortowych niż dotychczas warunkach.  Zawodnicy stanęli do rywalizacji w tenisie stołowym, szachach, warcabach oraz w rzutach do małego i dużego kosza. Choć zmagania były chwilami bardzo zacięte ostatecznie zwycięzcami okazali się wszyscy, czego wyrazem były pamiątkowe medale wręczone każdemu uczestnikowi Spartakiady. Najlepszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach uhonorowano też pucharami. Czołowe miejsca zajęli:

Tenis stołowy :

 1. Arkadiusz Rasiński
 2. Maria Jarema
 3. Robert Kowalewski

Rzuty do kosza małego:

 1. Kacper Gadomski
 2. Małgorzata Czaplicka
 3. Jakub Wilga

Rzuty do kosza dużego:

      1. Daniel Kozak

      2. Adrian Jankowski

      3. Andrzej Lesiński

Szachy:

 1. Zbigniew Szwec
 2. Kacper Wendt
 3. Jan Jankowski

Warcaby:

 1. Ryszard Krzesiński
 2. Krzysztof Pielech
 3. Jolanta Piskorska

Chętni mogli skorzystać też z innych form aktywności sportowo – rekreacyjnej min. poćwiczyć na sprzęcie fitness, zagrać w unihokeja lub w badmintona, porzucać do celu. Każdy mógł  zaleźć coś ciekawego dla siebie, poczuć smak rywalizacji sportowej i w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas. Na wszystkich uczestników czekał gorący obiad oraz bar z napojami i słodyczami.

W Spartakiadzie udział wzięły osoby z następujących przasnyskich ośrodków:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dom Pomocy Społecznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

Poradnia AGA i Nasza Szkoła

Zespół Szkolno- Rewalidacyjno- Wychowawczy „JESTEM”

Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  „Świetlik”

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Imprezę uświetnił koncert piosenek, które z własnym akompaniamentem fortepianowym, zaśpiewała Natalia Prekiel – uczennica  Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu i Szkoły Muzycznej w Ciechanowie.

Spartakiada mogła się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki i Fundacji „SCALAM – Prostujemy drogi życia”, życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  oraz pomocy wielu ludzi dobrej woli, którzy rozumieją potrzebę takiej integracji. Tegoroczna Spartakiada została wpisana do kalendarza projektu Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014

Dla jej organizatorów Spartakiada jest dobrym sposobem wychodzeniem naprzeciw problemom związanym z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Takie spotkanie w szerszym gronie stanowi świetną okazją  nawiązania współzawodnictwa sportowego i próbą wchodzenia w szersze kręgi społeczne. Stwarza możliwość osobom niepełnosprawnym pokonywania własnych trudności i słabości. Dzięki tego rodzaju spotkaniom z osobami niepełnosprawnymi wzrasta poczucie wartości i nadziei, że każdy liczy się w środowisku i nie jest pozostawiony sam sobie.

Jak wyjaśnia ks. Romuald Ciesielski, proboszcz parafii  Chrystusa Zbawiciela i pomysłodawca Spartakiady: Naszym celem jest integracja środowisk pracujących na rzecz niepełnosprawnych.  Cieszy, że wiele osób angażuje się w tym kierunku. Każdy z uczestników, na ile mógł, podejmował zmagania  z własnymi słabościami. Wielką radość sprawiało ich przezwyciężanie. Bardzo ważna jest także integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami. Otwieranie się na drugiego człowieka wzbudza radość zarówno w obdarowanym jak również w darczyńcy. Stąd pojawił się pomysł,  aby Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Emmanuel” zaangażował się we współpracę ze środowiskami działającymi na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych z Przasnysza i okolic. Chcieliśmy zintegrować wszystkie te środowiska i w ten sposób otworzyć niepełnosprawnych na współzawodnictwo z innymi osobami. I w gruncie rzeczy nam się to z obopólną korzyścią udało, czego efektem jest tegoroczna, ósma już,  Spartakiada, która trwale wpisała się do kalendarza imprez w naszym mieście.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments