UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO I RADY GMINY PRZASNYSZ 2015

Ostatnia sesja Rady Powiatu Przasnyskiego każdego roku ma uroczysty charakter. Zawsze towarzyszy jej symboliczne przekazanie do użytku jednego z licznych zadań inwestycyjnych powiatu, podziękowania i uhonorowanie osób działających w określonych  dziedzinach życia, stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz atrakcyjna część artystyczno – kulturalna. Tym sesja miała charakter uroczystego spotkania Rady Powiatu i Rady Gminy Przasnysz i została zorganizowana wspólnie z urzędem gminy w Przasnyszu oraz Zespołem Szkół w Bogatem.

29 grudnia w  Zespole Szkół w Bogatem odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego V kadencji połączona z uroczystym spotkaniem z władzami i Radą Gminy Przasnysz. Uroczystość składała się tradycyjnie z dwóch elementów, pierwszego –  roboczego i drugiego – uroczystego, podczas którego m.in. oddano do użytku nowe drogi i mosty na terenie gminy Przasnysz oraz wręczono Medale Powiatu Przasnyskiego, podziękowania, wyróżnienia i stypendia.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022,
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015,
5.3. zmiany uchwały nr VI/40/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r.,
5.4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2016 – 2022,
5.5. zmiany uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego Nr XIV/90/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Kopernika w miejscowości Krasne”,
5.6. uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2016.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.

W imieniu władz samorządowych powiatu przasnyskiego XVII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego otworzył jej Przewodniczący Marek Walędziak, który przywitał wszystkich uczestników obrad. Ostatnia sesja w roku tradycyjnie ma uroczysty charakter. Podczas niej przewodniczący zarządu powiatu, starosta Zenon Szczepankowski podsumował mijający rok w wykonaniu przasnyskiego samorządu powiatowego (sprawozdanie czytaj w kolejnej wiadomości), a następnie rozpatrzono i podjęto uchwały, m.in. budżet Powiatu na rok 2016 Wszystkie uchwały dostępne są na stronie BIP Urzędu.

Po sesji roboczej odbyło się uroczyste spotkanie Rady Powiatu Przasnyskiego z Radą Gminy Przasnysz z następującym porządkiem:
1. Przywitanie zaproszonych gości.
2. Uroczyste otwarcie „Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki, DP nr 3233W Dobrzankowo – Helenowo – Bogate wraz z przebudową mostów w  m. Dobrzankowo i w m. Bogate” .
3. Wręczenie medali rzemieślnikom, którzy swoją pracą przyczynili się do promowania aktywności gospodarczej  na terenie powiatu przasnyskiego.
4. Wręczenie dyplomów uznania rzemieślnikom zaangażowanym w kształcenie młodych pokoleń w zawodach rzemieślniczych oraz rozwój Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu.
5. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
6. Wręczenie podziękowań i wyróżnień Wójta Gminy Przasnysz.
7. Wręczenie statuetki dla OSP Bogate za II miejsce w plebiscycie na „Najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu przasnyskiego” organizowanego przez Tygodnik Przasnyski.
8. Część artystyczna.

Tę część uroczystości wspólnie poprowadzili: Marek Walędziak – Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Andrzej Sekuna – Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz. Obok radnych powiatowych i gminnych, udział wzięli w niej m.in.: wiceprzewodnicząca sejmiku województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad i radni miast i gmin z terenu powiatu, dyrektorzy szkół, instytucji, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele administracji, wyróżnieni rzemieślnicy, którzy swoją pracą przyczynili się do promowania aktywności gospodarczej  na terenie powiatu przasnyskiego oraz zaangażowani w kształcenie młodych pokoleń w zawodach rzemieślniczych oraz rozwój Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, stypendyści starosty przasnyskiego, osoby wyróżnione przez wójt gminy Przasnysz, przedstawiciele OSP z Bogatego i innych miejscowości, media i oczywiście lokalna społeczność. Całość swoim wspaniałym występem uświetniła Orkiestra OSP z Bogatego oraz zespół taneczny „Impresja”.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments