Unijny projekt w KENie

W przasnyskim LO im. KEN jest realizowany projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt adresowany jest m.in. do uczniów, absolwentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy oraz osób mających utrudniony dostęp do usług rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach lub wsiach.
W ramach projektu odbywa się cykl spotkań klas II z doradcą zawodowym „Vademecum kariery”. Beata Zielińska, która prowadziła warsztaty z młodzieżą informuje, że ich celem jest przygotowanie uczestników do planowania kariery edukacyjno-zawodowej i wejścia na rynek pracy oraz promowanie zachowań przedsiębiorczych.
– Cieszę się, że ten projekt jest realizowany w naszej szkole ponieważ młodzież dzięki niemu łatwiej odnajdzie się na współczesnym rynku pracy, który nie jest łatwy. Nasza szkoła wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoich uczniów i oczekiwaniom rynku. Każda dodatkowa wiedza i umiejętność to lepszy start w przyszłość – mówi pedagog szkolny i nauczyciel ekonomii Krzysztof Bieńkowski.
W Przasnyszu w ramach projektu utworzono Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy praz Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Młodzieżowe Centrum Kariery świadczy usługi poradnictwa zawodowego. Porady i spotkania grupowe odbywają się w siedzibie MCK lub na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z którymi utrzymywana jest współpraca.


efs1 efs2 efs3


Krzysztof Bieńkowski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments