Tarcza 3.0 wyklucza przedłużony zasiłek opiekuńczy. Rodzice zmuszeni do powrotu do pracy.

Działanie żłobków, przedszkoli i szkół jest ograniczone do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Rząd zapewnia, że rodzice nadal mogą pobierać zasiłek  i pozostać w domach. Te zapewnienia wykluczają jednak przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej 3.0.

 

Od marca, wielu rodziców pobierało zasiłek opiekuńczy i mogło pozostać w domu ze swoimi pociechami. Przepisy jednak zmieniały się wraz z kolejnymi etapami zamrażania, a następnie odmrażania gospodarki. Niestety od wczoraj zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 formalnie nie przysługuje.

 

Rząd próbuje naprawić swój „błąd” poprzez tarczę 4.0, która właśnie trafiła do sejmu. Pojawił się w niej zapis, który zapewnia zasiłek dla wszystkich rodziców dzieci do lat 8, którzy nie zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola, żłobka, czy też szkoły. Jednak dopóki ustawa nie wejdzie w życie, to nie ma niestety żadnych podstaw prawnych do wypłaty zasiłku.

Według art. 46 ustawy o Tarczy Antykryzysowej 3.0, została zniesiona możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci poniżej 8. roku życia.

Art. 46 Ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 brzmi:

„W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni„.

 

w.b.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments