Straż pożarna na Mazowszu: podsumowanie 2012 r.

Ponad 56 tys. interwencji, w tym pożary i zagrożenia miejscowe oraz zabezpieczenie turnieju Euro 2012 to niektóre działania mazowieckiej straży pożarnej w 2012. Ich przebieg oraz priorytety na kolejny rok omówiono podczas odprawy rocznej w Warszawie. Uczestniczył w niej Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W województwie mazowieckim w ubiegłym roku odnotowano 26 tys. pożarów (o 6 tys. więcej niż w roku 2011). Najczęściej miały one miejsce w Warszawie (ponad 4,4 tys.) oraz w powiatach: radomskim (ok.2,6 tys.), piaseczyńskim (1,4 tys.) a także wołomińskim (1,3 tys.). Przyczynami ponad 11 tys. z nich były umyślne podpalenia. Najwięcej pożarów przypadło na marzec (8,9 tys.) i kwiecień (4,1 tys.).

W regionie wystąpiło ponad 27 tys. miejscowych zagrożeń (czyli m.in. katastrof technicznych, chemicznych, naturalnych i ekologicznych), z czego 18% to zdarzenia na terenie m.st. Warszawy. Wzmożona działalność straży pożarnej związana z likwidacją ich skutków miała miejsce także w powiatach: radomskim, płockim i warszawskim zachodnim. Najwięcej zdarzeń spowodowanych było m.in. niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz huraganami i silnymi wiatrami.

Mazowiecka straż pożarna brała udział w zabezpieczeniu turnieju Euro 2012, w co zaangażowanych było ponad 6,7 tys. strażaków. Były to głównie czynności przeciwpożarowe oraz zadania związane z wczesnym wykrywaniem substancji niebezpiecznych. Praca strażaków koncentrowała się w strefie kibica, na Stadionie Narodowym, w hotelach, centrach pobytowych: reprezentacji Polski i Rosji (Warszawa), Grecji (Jachranka) i Chorwacji (Warka) oraz na dworcach i lotnisku im. Fryderyka Chopina.

Straż pożarna prowadziła także działania profilaktyczne. Promowano bepieczny wypoczynek nad wodą (nakręcono film mający na celu uświadomienie zagrożeń wynikających ze skoków na tzw. „główkę”) oraz zorganizowano kampanię „NIE dla czadu”, w ramach której rozpowszechniono m.in. 100 tys. ulotek informacyjnych.

Państwowa Straż Pożarna (PSP) w województwie mazowieckim wykonuje swoje zadania pod zwierzchnictwem wojewody. Zadaniem strażaków jest nie tylko zwalczanie pożarów, ale też klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. W województwie funkcjonuje również ponad 1900 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które są umundurowanymi organizacjami społecznymi współdziałającymi z zawodowymi strażakami. PSP i OSP wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który służy do koordynacji walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz umożliwia współdziałanie ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji.


Mazowiecki Urząd WojewódzkiMożliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.