Sprawozdanie z ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu.

V kadencję Rady Powiatu Przasnyskiego kończymy z kwotą 23 266 122,98 zł na rachunkach bankowych powiatu przasnyskiego i z 17 538 116,23 kredytu.

Mamy dodatni wynik finansowy

Wynik finansowy mamy zatem dodatni, co przy liderowaniu od 20 lat rankingom inwestycyjnym i I miejscu w Polsce w wykorzystaniu funduszy unijnych w latach 2004-2017, czyli w całym okresie obecności Polski w Unii Europejskiej, jest wyjątkowym osiągnięciem naszego samorządu.

Dziękuję i gratuluję

Potwierdzeniem jest prezentowana właśnie Państwu dwunasta już statuetka im. Króla Kazimierza Wielkiego i dwa dyplomy za I miejsce w Polsce w inwestycjach powiatowych i wykorzystaniu środków unijnych per capita za ostatnia kadencję.

Możemy sobie chyba nawzajem podziękować i pogratulować, gdyż to wielki wysiłek Rady Powiatu i zespolonej administracji powiatowej doprowadził nas po raz 14 na podium krajowe.

Super Powiat 2018

W odniesieniu do roku 2018 nie ma jeszcze statystyk bo rok się jeszcze nie skończył, ale już otrzymaliśmy tytuł Super Powiat 2018, a ja indywidualnie tytuł starosty 20-lecia.

Zjawisko z czasów socjalizmu

W tym ostatnim roku przyszło nam się jednak zmierzyć ze zjawiskiem nieznanym od czasów socjalizmu. Obecnie podobnie, jak w latach osiemdziesiątych XX wieku, trudno jest znaleźć firmę budowlaną, która jest chętna do wykonania planowanych inwestycji. Powrócił rynek wykonawcy, a inwestorzy zabiegają o to, aby do przetargu stanęła choćby jedna firma. Ceny w tych warunkach rosną w sposób galopujący, a my mamy kłopot z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy na wcześniej zbilansowane inwestycje. Nie wykluczone, że w przyszłości trzeba będzie zwiększyć zadłużenie powiatu lub powalczyć o dodatkowe dotacje.

 Marszałek Struzik planuje udzielić pomocy na wkład własny w wysokości 18 mln zł

Zwróciliśmy się w tej sprawie do marszałka Adama Struzika z prośbą o pomoc finansową z samorządu województwa na pokrycie zwiększonych wkładów własnych. Wstępnie sejmik województwa mazowieckiego planuje z własnego budżetu udzielić nam pomocy w wys. 18 mln zł na wkład własny do przebudowy dróg wojewódzkich nr 544 Ostrołęka-Przasnysz-Mława i 614 Chorzele-Zaręby-Krukowo-Myszyniec.

Powstaną dwie nowe, szerokie drogi wojewódzkie oraz ścieżki pieszo-rowerowe

Na te drogi wkrótce zapewne dostaniemy środki unijne w wys. 90 mln zł w procedurze pozakonkursowej, w związku z ujęciem tych inwestycji, jako kluczowych w tzw. Kontrakcie Terytorialnym. Przebudowa zakłada poszerzenie dróg do 7 m, ścieżki rowerowe m. in. na odcinku Przasnysz- strefa gospodarcza w Sierakowie i Przasnysz – Klewki, budowę chodników, skrzyżowań, odcinków dróg dla ruchu lokalnego.

Kolejne ogromne i potrzebne mieszkańcom inwestycje powstaną dzięki strefom gospodarczym

To są ogromne inwestycje na drogach wojewódzkich, których chcemy się podjąć, gdyż są bardzo potrzebne naszym mieszkańcom. Województwo nie mogło na nie pozyskać funduszy unijnych, gdyż podstawowym argumentem były tu strefy gospodarcze w Sierakowie i w Chorzelach, które mają status stref powiatowych, i co za tym idzie, drogi zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską tylko dlatego, że są drogami dojazdowymi do tych stref.

Pozytywnie zakończyły się negocjacje, zwieńczone podpisaniem umowy na udostępnienie budynków szkoły medycznej dla potrzeb powiatowych szkół średnich od września 2019 r.

Za kwotę 10 tys. zł miesięcznie będziemy mogli korzystać z całej nieruchomości. Przypomnijmy, że Powiat niegdyś przekazał samorządowi województwa zdegradowany budynek po starym szpitalu. Marszałek Adam Struzik wyremontował i rozbudował go dla potrzeb nowoutworzonej szkoły medycznej. Obecnie będziemy korzystać z tej nieruchomości wspólnie, co wzmocni zarówno szkołę medyczną, jak też ułatwi naszym przasnyskim szkołom średnim zorganizowanie roku szkolnego w warunkach podwójnego rocznika, wydłużonego o rok cyklu kształcenia we wszystkich szkołach powiatowych, konieczności rozdziału klas kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz rozwijającej się szkoły muzycznej.

Naszym celem są dobre warunki nauki młodzieży, w żadnym przypadku zaszkodzenie którejkolwiek z już istniejących szkół. Chcemy, aby decyzje organizacyjne dotyczące tej szkoły podjęła już nowa Rada Powiatu. To powinno uspokoić krytyków. Nie robimy tego dla siebie.

Przegląd inwestycji w terenie

Większość inwestycji zaplanowanych na rok 2018 udało nam się uruchomić, niestety z powodu konieczności powtarzania przetargów, braku firm wykonawczych, ze znacznym opóźnieniem. Chcieliśmy dzisiaj na koniec kadencji pokazać wszystkim radnym powiatowym inwestycje zakończone i będące w toku, podczas części objazdowej sesji. Przed starostwem będzie na Państwa czekał autokar. Inwestycji jest tak dużo, że objazd potrwa cały dzień.

Wojewoda znowu odmawia, arogancję Urzędu Wojewódzkiego mogą zmienić wyborcy

Niestety, w ostatnich dniach, od wojewody mazowieckiego przyszły znowu odmowy sprzedaży własności gruntów na strefie gospodarczej w Sierakowie. Wiceminister finansów nic nie pomógł, Premier Morawiecki nie ma też ochoty na ten temat rozmawiać. Sytuację chyba mogą odmienić tylko wybory, kiedy mieszkańcy Przasnysza pokażą, że taka arogancja urzędu wojewódzkiego jest nieopłacalna.

Paszkwile i donosy odsuwają w czasie inwestycje Politechniki w Przasnyszu

Na dzisiejszej sesji będziemy rozpatrywać anonim dot. Politechniki. Chcę powiedzieć, że te paszkwilanckie donosy i konieczność odpowiadania na nie odsuwają niepotrzebnie termin rozpoczęcia projektu i zainwestowania przez Politechnikę kwoty co najmniej 33,5 mln zł na terenie Przasnysza i Sierakowa. A jest to bardzo korzystny dla naszego powiatu projekt, który daje szansę na innowacyjny rozwój, kształcenie tutaj studentów, ściągnięcie awangardowych firm.

Apeluję o rozsądek i szczyptę patriotyzmu lokalnego w miejsce egoizmów wyborczych. Młodzi nie wybaczyliby nam zaprzepaszczenia takiej szansy.

Dziś decyzja, jutro umowa na budowę lodowiska w Przasnyszu

Jeśli dzisiaj, uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej zwiększymy budżet o 3,2 mln zł na budowę krytego lodowiska wraz z zagospodarowaniem całości terenu przy ZSP przy ul. Mazowieckiej oraz na remont internatu w części dotychczas niezamieszkałej, to jutro Zarząd Powiatu podpisze umowę z wykonawcą. Śpieszymy się, aby przeciwnikom tej inwestycji nie przyszło do głowy jej zatrzymanie pod populistycznym hasłem basenu. Obawiamy się, obserwując niezborne działania, wokół basenu, że Przasnysz może stracić znowu obie inwestycje.

Unieważnione przetargi

Musieliśmy natomiast unieważnić przetarg na budowę zalewu w Chorzelach, gdyż wykonawca, który wygrał przetarg nie zgłosił się w ustawowym terminie do podpisania umowy. Unieważniliśmy też częściowo przetarg na dokończenie uzbrojenia strefy gospodarczej w Chorzelach z powodu zbyt wysokiej ceny. Tutaj dokonaliśmy tylko wyboru wykonawcy na dokończenie bocznicy kolejowej.

Obwodnica Chorzel

Zarząd Powiatu rozpoczął procedurę ugodową z firmą budującą tzw. obwodnicę Chorzel. Firma prosi nas o przedłużenie terminu dokończenia budowy. My możemy to zrobić tylko w procedurze sądowej i taką procedurę rozpoczynamy.

Dobre tempo budowy Inkubatorów w Przasnyszu i Zdziwóju

W dobrym tempie realizowane są dwa inkubatory przedsiębiorczości, w Przasnyszu i Zdziwóju Starym. Pokażemy to w części objazdowej sesji.

 

Na zakończenie, mówię wszystkim radnym do zobaczenia po 21 października. 

Zenon Szczepankowski

starosta przasnyski

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments