Rozbudowa alei Jana Pawła II w Przasnyszu bez dofinansowania. Nici z alternatywnej „obwodnicy” miasta.

Alternatywą dla obwodnicy i jednym ze sposobów władz miasta na walkę z korkami w centrum Przasnysza miała być rozbudowa al. Jana Pawła II. Szeroko zapowiadana inwestycja miała zostać zrealizowana już niebawem, napotkała jednak na utrudnienia.

Podczas poniedziałkowego (27 sierpnia) posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Iwona Domańska sprawująca funkcję skarbnika poinformowała radnych, że miasto nie uzyskało dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa alei Jana Pawła II w Przasnyszu”. W związku z tym nastąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych w uchwale budżetowej miasta na rok 2018 o kwotę 1.424 987 zł. Termin zakończenia realizacji zadania został odroczony do 2019  r. W bieżącym roku limit wydatków na rozbudowę ul. Jana Pawła II to jedynie nieco ponad 375 tys. Cześć tej kwoty zostanie przeznaczona na koszt wywłaszczeń i wykup gruntów z przeznaczeniem pod planowaną inwestycję.

O 400 tys. zmniejszono także plan wydatków w 2018 r. na budowę boisk przy szkołach podstawowych numer 1 i 3. Środki te powiększyły przyszłoroczny limit wydatków.

Ostatecznie po dokonanych zmianach dochody budżetowe miasta na 2018 r. zmniejszyły się o 1.111 155 zł.


Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments