Powiat Przasnyski i Miasto Przasnysz pozyskały prawie 5 mln. zł. na drogi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

13 maja starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, wicestarosta Tomasz Osowski oraz skarbnik powiatu Anna Tworkowska, jak również burmistrz miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk oraz skarbnik miasta Zofia Zatońska  podpisali z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim umowy na realizację inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wnioski powiatu i miasta uzyskały dofinansowanie m.in. dzięki partnerstwu, za które otrzymały dodatkowe, decydujące o ich akceptacji punkty na liście rankingowej. We wniosku miasta Przasnysz partnerami są powiat przasnyski oraz lokalni przasnyscy przedsiębiorcy, natomiast we wniosku powiatu partnerem jest gmina Jednorożec.

Wcześniej powiat realizował z NPPDL inne inwestycje drogowe, między innymi w mieście Przasnysz. Podpisana przez powiat umowa opiewa na ponad 5,4 mln. zł. z czego dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie 50 % wartości zadania, tj. 2,7 mln. zł. Pozostałą kwotę wyłożą partnerzy, czyli samorząd powiatu przasnyskiego oraz gminy Jednorożec.

Inwestycja realizowana przez powiat przasnyski, polega na włączeniu systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe do regionalnej sieci transportowej. Wyremontowanych zostanie 2,5 km dróg, a także ponad 1,1 km chodników. Zadanie dotyczy ulic: Warszawska, Długa, Mazowiecka i Odrodzenia w Jednorożcu oraz drogi powiatowej Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc.  W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie dróg powiatowych nr 3234W i 2514W ze zmianą ruchu skanalizowanego na ruch skanalizowany okrężny typu rondo wraz z dojazdem do ronda, wybudowane chodniki oraz wykonane oświetlenie ulic Długiej i Warszawskiej.

Drugi z projektów, realizowany przez miasto Przasnysz  zakłada rozbudowę miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych. Prace w Przasnyszu obejmą budowę i modernizację 2,5 km ulic, 2 km chodników oraz 1,2 km ścieżek rowerowych. Kwota dotacji to ok. 2,1 mln. zł.

Umowy z wojewodą Jackiem Kozłowskim na realizację tych dwóch inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gwarantują  w sumie 4,8 mln. zł dotacji. Przebudowanych zostanie ok. 5 km dróg. Łączny koszt  projektów powiatu przasnyskiego i miasta Przasnysz  to blisko 9,5 mln. zł.Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments