MOPS Przasnysz: Projekt socjalny „Amazonki żyją pełną piersią”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2005 roku działa grupa wsparcia kobiet po mastektomii. Grupy wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, zrzeszająca osoby ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę, np. własną chorobę lub chorobę występującą w najbliższej rodzinie, niepełnosprawność, pozostawanie bez pracy.

Członkowie grupy dają sobie wzajemną pomoc i wsparcie poprzez dostarczanie pożytecznych informacji, relacjonowanie własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchanie i akceptację doświadczeń innych, empatyczne zrozumienie i nawiązanie kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach.

W październiku br. MOPS rozpoczął realizację projektu socjalnego „Amazonki żyją pełną piersią”. Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Malinowska – pracownik socjalny MOPS. Projekt zakłada integrację, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Działania prowadzone są na rzecz grupy wsparcia kobiet po mastektomii. Konsultacji medycznej uczestnikom projektu udzieliła Pani Dorota Bochniak – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, która wolontarystycznie poprowadziła także zajęcia edukacyjne, przygotowała materiały dot. rehabilitacji  oraz skierowała kobiety do udziału w zajęciach.  Pan Krzysztof Szczepański – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji użyczył bezpłatnie sal wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym. Dzięki temu amazonki trzy razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach usprawniających fizycznie.

Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękujemy za życzliwość i przychylność dla podejmowanych działań.

Kobiety po mastektomii zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszelkich informacji udziela Pani E. Malinowska – nr telefonu 29 752 28 83.MOPS Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments