MISTRZOSTWO POLSKI PO RAZ 10 ! … DLA POWIATU PRZASNYSKIEGO

Od 2004 r. samorząd powiatu przasnyskiego niezmiennie zwycięża, zajmując I miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu wykorzystania funduszy unijnych przez poszczególne samorządy w przeliczeniu na mieszkańca. Rok 2014 był tak samo dobry. Powiat przasnyski znowu znalazł się na najwyższym podium.

10 – letnia obecność Polski w Unii Europejskiej znaczona jest ogromnym rozmachem inwestycyjnym opartym na funduszach unijnych. Każdego roku zespół prof. dr hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego podsumowuje na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów stopień wykorzystania funduszy unijnych przez poszczególne samorządy w przeliczeniu na mieszkańca. Ranking publikuje specjalistyczne czasopismo samorządowe Wspólnota. Od 2004 r. samorząd powiatu przasnyskiego zwyciężał w tym rankingu zajmując I miejsce w Polsce. Rok 2014 był tak samo dobry. Powiat przasnyski znowu znalazł się na najwyższym podium.

Przasnyskie Starostwo przeznaczyło zdobyte pieniądze na szpital, drogi, ulice i chodniki, strefy gospodarcze, szkoły, sale sportowe, boiska, pomoc społeczną, poprawę bezpieczeństwa, infrastrukturę techniczną, budynki użyteczności publicznej, poprawę kwalifikacji osób bezrobotnych, poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu i inne przedsięwzięcia.

1. i 2. października br. W Katowicach na XII Ogólnopolskim Forum Kapitału i Finansów starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego Marek Walędziak odebrali dyplomy i dziewiątą już statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego symbolizującą władcę, który zapisał się w historii Polski opinią „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

Staroście przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu przyznany został ponadto odznakę Za zasługi dla samorządu terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego.

Odznaka dla Zenona Szczepankowskiego za zasługi dla samorządu terytorialnego

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments