Miasto i Gmina Chorzele Liderem Rozwoju Regionalnego

Dnia 7 listopada 2013r. Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach uhonorowano tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego.  

Podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Katowicach nagrodę odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Pani Beata Szczepankowska.

Nasze Miasto i Gmina otrzymało nagrodę za szereg inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach oraz pozyskiwanie znacznych środków z Unii Europejskiej, które pozwoliły na diametralne zmiany w wyglądzie Gminy Chorzele.

W zaszczytnym gronie laureatów znalazły się także 4 inne gminy w Polsce: Będzin, Brzozów, Bieruń i Lubaczów.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego jest potwierdzeniem nieustannej pracy, która ma wpływ na przemiany społeczne i gospodarcze w naszej Gminie.

Patronat nad Kongresem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wojewoda Świętokrzyski, Agencja Rozwoju Przemysłu, Dziennik Gazeta Prawna, TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Miasto Katowice.

Kongresowi towarzyszyły ciekawe panele dyskusyjne. Burmistrz Pani Beata Szczepankowska oraz Zastępca Burmistrza Pani Regina Grzelak i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dariusz Brzezicki uczestniczyli w panelach:

  • Wyzwania czekające polskie miasta, oraz
  • Wykorzystanie funduszy unijnych: Najważniejsze sukcesy, nowe możliwości.

Lista najważniejszych osiągnięć obecnych władz gminy po dwóch latach kadencji jest długa. Zrealizowanych zostało ponad 50 inwestycji ważnych dla lokalnej społeczności: modernizacja stacji uzdatniania wody w Chorzelach, budowa nowych nici kanalizacyjnych, dwóch sal gimnastycznych, modernizacja sieci dróg gminnych, remont mostów w Rzodkiewnicy, Krukowie i Chorzelach, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP. Dawny ośrodek zdrowia zaadoptowano na nową siedzibę Urzędu, punkty biblioteczne w Krukowie i Zarębach poddano gruntownej modernizacji, budynek po dawnej bibliotece został przerobiony na mieszkania socjalne, dawny budynek urzędu przebudowano na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki, wybudowano kilka parkingów miejskich, place zieleni, place zabaw. W ostatnich dniach zakończono remont targowiska miejskiego oraz budowę parkingu w Chorzelach.

W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynków Urzędu, OUK i Biblioteki w Chorzelach, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, budowa przydomowych oczyszczalni, budowa chodników na terenie gminy, budowa placu rekreacji.

W planie władze gminne przygotowują się do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kolejnych nitek kanalizacyjnych, modernizacji dróg na terenie gminy.

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu rozpoczęła się budowa linii wysokiego napięcia przez PGE oraz linii doprowadzającej gaz przez PGNIG. W efekcie powstaną nowe miejsca pracy, bowiem wysoka przepustowość instalacji to pierwszy krok do odpowiedniego przygotowania miejsca dla inwestorów. Najważniejszym planem jest stworzenie na terenie gminy dwóch podstref Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Pierwszą, o obszarze 90 ha z możliwością powiększenia do 400 ha tworzyć będą tereny pod działalność gospodarczą i składową, druga, to obszar przeznaczony pod turystykę i rekreację.


nagroda_5guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments