Mazowieckie: Ponad 308 mln zł dotacji na drogi lokalne do końca 2013 r.

260,1 mln zł przekazanych przez wojewodę oraz 873 km zbudowanych lub wyremontowanych dróg w ciągu ostatnich czterech lat – te dane stawiają Mazowsze na pierwszym miejscu w Polsce pod względem wykorzystania środków z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Do 30 września br. trwa nabór wniosków o dotacje na rok 2014. Samorządy mogą starać się o 96,5 mln zł z budżetu państwa.

W ramach rządowego dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” zrealizowano 264 zadania o łącznej wartości ponad 561 mln zł. Najdłuższą sieć dróg na Mazowszu zmodernizowano w regionach: ostrołęckim (221 km w ramach 41 zadań i 45,1 mln zł dotacji), radomskim (198 km w ramach 70 zadań i 51,8 mln zł dotacji) oraz warszawskim (177 km w ramach 74 zadań i 81,2 mln zł dotacji). Aktywne w pozyskiwaniu dofinansowania były również samorządy z regionu ciechanowskiego (125 km i 30,7 mln zł), siedleckiego (109 km i 39 mln zł) oraz płockiego (43 km i 12,3 mln zł).

„Po zrealizowaniu tegorocznych inwestycji, spodziewamy się, że mieszkańcy Mazowsza będą mieć do dyspozycji ponad tysiąc kilometrów zmodernizowanych lub nowo wybudowanych dróg. Kwota dofinansowania do końca 2013 r. wyniesie ok. 308 mln zł. To pokazuje, że program jest potrzebny, a samorządy chętnie z niego korzystają” – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Na przebudowę, budowę oraz remonty dróg w 2014 roku dla województwa mazowieckiego przeznaczona zostanie kwota 96 mln 450 tys. zł. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie na zadania obejmujące drogi gminne i powiatowe. Wartość dofinansowania nie może przekraczać 3 mln zł oraz 50 proc. kosztów wydatków kwalifikowanych inwestycji. Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dokumenty można przesłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój nr 39) do 30 września br. (decyduje data wpływu).

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ukierunkowany jest na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. Stanowi on kontynuację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, którego wyniki potwierdziły efektywność projektu, służącego wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego samorządu lokalnego. Nowa odsłona programu służy podtrzymaniu impulsu rozwojowego i wzmocnieniu trendów modernizacyjnych lokalnej infrastruktury drogowej w latach 2012-2015.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments