Makuch słonecznikowy i sojowy – tanie źródło białka

Dla osiągnięcia wysokich wydajności mleka niezbędna jest właściwie zbilansowana dawka pokarmowa. Odpowiada ona wprost za dobrą kondycję i stan fizjologiczny krów. Przyjmując za podstawę własne pasze objętościowe takie jak: kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka – niezbędne jest dopasowanie mieszanki uzupełniającej do właściwego zbilansowania i pokrycia potrzeb produkcyjnych zwierząt w naszym stadzie.

img_8882

Tona makuch sojowego nawet 200 zł tańsza niż tona śruty sojowej

Przyjrzymy się dziś makuchowi słonecznikowemu i sojowemu, jako źródłu wysokiej jakości dobrze przyswajalnego białka. Tona makuchu sojowego jest w danym czasookresie średnio 150-200 zł tańsza niż tona śruty sojowej. Cena makuchu słonecznikowego kształtuje się na poziomie ceny śruty rzepakowej.

Ekstruzja zwiększa strawność białka i skrobi

Makuch uzyskiwany jest w procesie ekstruzji, czyli przetłaczania surowca przez ekstrudery pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze do komory schładzającej. Makuch doskonale nadaje się do skarmiania dla trzody chlewnej, bydła mlecznego i opasowego. Wysoka temperatura wytwarzana w ekstruderze (około 130-160 stopni) pozbawia aktywności substancje uniemożliwiające właściwe wykorzystanie składników odżywczych. W przypadku surowego ziarna soi są to białka o działaniu immunogennym (glicyny, ß-konglicyny) oraz kwas fitynowy, jak również enzymy takie jak: hemoglutyniny, inhibitor trypsyny, lektyny, fenolany, chymotrypsyny. Związki te znacznie obniżają wartość pokarmową surowych nasion i wykazują działanie szkodliwe dla trzody i młodych przeżuwaczy. Proces gotowania zachodzący w ekstruderach zwiększa strawność białka poprzez zwiększenie dostępności aminokwasów. Zwiększa się strawność skrobi, gdyż następuje jej żelatynizacja
i dekstrynizacja. W przypadku nasion słonecznika w wyniku unikalnej dla ekstruderów siły tarcia i ścinania, następuje rozrywanie ścian komórek tłuszczowych. Powoduje to większą dostępność oleju dla procesów trawienia i podnosi wartość energetyczną. Ponadto poprawie ulega stabilność tłuszczu, ponieważ enzymy takie jak lipazy, powodujące jełczenie, ulegają denaturacji. Naturalne komponenty stabilizujące jak: lecytyna i tokoferol pozostają w pełni aktywne.

Makuch słonecznikowy ma bardzo dużą zawartość włókna

Poniżej przedstawiamy dokładny procentowy skład makuch sojowego i słonecznikowego. Opracowanie na podstawie badań laboratoryjnych:

Makuch z nasion soi Makuch z nasion słonecznika

Białko surowe 41-43 36

Włókno surowe 3,8 18

Tłuszcz surowy 7 7,8

Wilgotność 10 8

Paweł i Przemysław Sawiccy

Regionalny Ośrodek Rozwoju Rolnictwa

www.facebook.com/GwP-Rolnictwo

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments