Karetki do Przasnysza mają być kierowane z… Siedlec! Centralizacja już za kilka miesięcy.

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku radni województwa mazowieckiego wyrazili swój sprzeciw wobec planowanego przez wojewodę zmniejszenia dyspozytorni pogotowia ratunkowego na Mazowszu. Dotychczas województwo podzielone było na sześć rejonów operacyjnych, teraz mają być tylko trzy. To oznacza, że niektóre z dyspozytorni będą musiały obsłużyć większy teren, czyli większą liczbę mieszkańców, a to grozi utrudnieniami w przekazie informacji, w którym liczą się każde sekundy.

Co bardzo istotne, wiele miejscowości w naszym powiecie nosi nazwy zwyczajowe, zaś szereg wsi posiada kolonie, których nie znajdziemy na mapach nawigacji samochodowych. Trudno powiedzieć jak będzie wyglądał dojazd do pacjentów, skoro dyspozytor karetki będzie się znajdował 160 km od Przasnysza i nie będzie miał najmniejszej wiedzy o specyfice naszego terenu. Poza tym nie zawsze dyspozytor z odległej części województwa wie, do którego szpitala w danym momencie jest szybszy dojazd i który będzie odpowiedni, by ratować życie pacjenta.

Obecnie jest sześć rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez pięć dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki: Powiat przasnyski jest obsługiwany przez ostrołęcki MEDITRANS, Warszawa i okolice – Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie i Falck Medycyna Sp. z o.o., Płock i okolice obsługuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Radom wraz z okolicą – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Siedlce i okolice – siedlecki MEDITRANS. Planowane zmiany (projekt wojewody z 10 grudnia 2018 r.) to likwidacja dwóch dyspozytorni i przejęcie obsługiwanego terenu przez pozostałe.

Obsługę całego województwa mazowieckiego przejmą dyspozytornie w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Tym samym od 1 kwietnia 2019 r. rejon operacyjny obsługiwany przez siedlecki MEDITRANS ma być powiększony o powiaty przasnyski, ostrołęcki, makowski, wyszkowski, ostrowski, pułtuski (dotychczas obsługiwane przez ostrołęcki MEDITRANS OSTROŁĘKA) oraz płocki – razem z Płockiem, ciechanowski, gostyniński, nowodworski, mławski, płoński, sierpecki, żuromiński (dotychczas obsługiwane przez stację pogotowia w Płocku). Z kolei obsługiwany przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego rejon operacyjny ma wchłonąć powiat warszawski zachodni (dotychczas obsługiwany przez MEDITRANS w Warszawie) oraz piaseczyński, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, pruszkowski (dotychczas obsługiwane przez Falck Medycyna Sp. z o.o.).

– Wprowadzenie zmian w tak szybkim tempie, bez odpowiedniego przygotowania nie tylko rujnuje to, co udało się już zrobić w zakresie ratownictwa medycznego na Mazowszu, ale przede wszystkim zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik. – To kolejny przykład zupełnie niepotrzebnej centralizacji – dodaje.

Dyrektorzy stacji pogotowia zwracają uwagę na potencjalne problemy z łącznością przy tak dużych rejonach działania. Dla przykładu dyspozytor z Siedlec ma decydować o wysłaniu karetki do Płocka, Przasnysza czy Gostynina. Kolejnym problemem jest kadra, która z jednej strony straci prace w obecnych dyspozytorniach, a z kolei w Siedlcach czy Radomiu pojawi się realny problem ze skompletowaniem zespołu do obsługi tak dużych obszarów.

– Nowy plan miałby zacząć funkcjonować już za trzy miesiące. Aktualizacja planów powinna być poprzedzona analizą potrzeb, na podstawie której powinna być dokonywana zmiana planu. Według naszej opinii, zakres proponowanych zmian znacznie wykracza poza podstawową potrzebę, jaką jest zapewnienie mieszkańcom Mazowsza odpowiedniej opieki medycznej – dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Zgodnie z art. 25 a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to wojewoda będzie od 2021 r. odpowiedzialny za utworzenie i prowadzenie dyspozytorni medycznej. Proponowanie zmiany liczby dyspozytorni medycznych już na tym etapie to przerzucanie zadania na podmioty lecznicze – to tak naprawdę przeniesienie obowiązków finansowych oraz organizacyjnych strony rządowej na samorządy terytorialne i podległe im jednostki. Proponowane przez wojewodę rozwiązania wygenerują dla podmiotów leczniczych koszty dotyczące m.in. redukcji zatrudnienia pracowników dyspozytorni medycznych. Istnieje także ogromne ryzyko dezorganizacji funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Mazowsza.

Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty, sejmik województwa mazowieckiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanego w projekcie „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego” podziału Mazowsza na trzy rejony operacyjne. Rozległość województwa oraz liczba mieszkańców przekraczająca 5 mln przemawia za utrzymaniem obecnego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, czyli utrzymaniem działalności 5 dyspozytorni medycznych.

Przyjęte dziś stanowisko radnych zostanie przekazane m.in. do wojewody mazowieckiego, ministra zdrowia oraz NFZ i ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza – do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


oprac. M. Jabłońska

Źródło Urząd Marszałkowski
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments