Interwencje Straży Pożarnej od 18 do 24 listopada 2015 r.

18.11.2015 r. godz. 0833

Zderzenie samochodu osobowego z dostawczym na skrzyżowaniu ulic w miejscowościach Grabowo i Święte Miejsce w gminie Przasnysz. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. W chwili dojazdu straży pożarnej rozbite samochody blokowały przejazd jednego pasa drogi powiatowej. Podróżujące osoby znajdowały się poza pojazdami. Poszkodowanymi zajmował się zespół karetki pogotowia. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, transportowali ze służbą medyczną poszkodowanych do karetki pogotowia, odłączyli zasilanie elektryczne w rozbitych samochodach, kierowali ruchem drogowym i usunęli pozostałości powypadkowe z jezdni.

W wyniku wypadku zniszczeniu uległ przód VW Golfa i bok Lublina.

22.11.2015 r. godz. 1916

            Rozsypane ziemniaki na drodze wojewódzkiej w Zarębach gmina Chorzele na odcinku 700 m. W chwili przyjazdu straży pożarnej ziemniaki były rozsypane na 700 m drogi wojewódzkiej w Zarębach. Ruch drogowy był zablokowany. Strażacy usnęli ziemniaki z jezdni i oczyścili jej powierzchnię z zalegających rozgniecionych ziemniaków kilkoma prądami wody. Po zakończonych działaniach ruch drogowy przywrócono.

23.11.2015 r. godz. 1658

            Pożar garażu budynku mieszkalnego w Przasnyszu przy ul. Sienkiewicza 2A. W chwili przyjazdu straży pożarnej z pomieszczenia garażu wydostawał się dym. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i w aparatach powietrznych przystąpili do działań. Pożar ugaszono i oddymiono pomieszczenie.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległy deski składowane w pobliżu pieca centralnego ogrzewania.

W minionym tygodniu strażacy cztery razy gasili kontenery z odpadami i materiałami wtórnymi i trzy razy usuwali powalone drzewa i konary drzew.

Uwaga na czad! cd.

TLENEK WĘGLA (CZAD) – INFORMACJE OGÓLNE

Kto narażony jest na działanie tlenku węgla?

Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Efekty działania czadu, przy takim samym stężeniu, mogą się jednak różnić.
Do grupy największego ryzyka należą:

– noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla, niż zwykła hemoglobina),
– dzieci,

– kobiety ciężarne,

– osoby w podeszłym wieku,

– osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,

– osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.

Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonujące prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, które znacznie szybciej, niż podczas odpoczynku, ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu, pochłaniają dawki trujące, a nawet śmiertelne.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

Pamiętaj aby:

• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

– lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie,

– nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,

– drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999 lub 112, straż pożarna – 998); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Oficer prasowy

st.kpt. Jarosław Andruszkiewicz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments