Gmina Przasnysz: Spotkanie informacyjne – pozyskiwanie środków

W piątek, 18 listopada, w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Początek spotkania jest planowany na 9.30, a udział w nim jest bezpłatny.

Na spotkanie zapraszane są przede wszystkim osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą. W związku z tym, że zapadły decyzje w sprawie rozdysponowania środków pochodzących z Funduszy Lider +, udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu. Ograniczona liczba miejsc powoduje konieczność zapisów, dlatego organizatorzy proszą o zgłaszanie się pod nr telefonu 500 018 187.

Sprawdź również

INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – cz.2. WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZSP W PRZASNYSZU

Tak wyglądały warsztaty kiedyś. Starostwo urządziło nowe warsztaty szkolne na ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Stary …