Gmina Krasne: Uroczyste pożegnanie ustępujących sołtysów

W dniu 19 lutego 2015 roku podczas II sesji Rady Gminy w Krasnem odbyło się uroczyste pożegnanie ustępujących sołtysów jak również przedstawienie nowo wybranych sołtysów na kolejna kadencję.

Odchodzący sołtysi otrzymali z rąk Wójta Gminy Michała Szczepańskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Falkowskiego podziękowania za pracę społeczną na rzecz swoich sołectw oraz odebrali pamiątkowe albumy.

W sposób szczególny podziękowano Panu Lucjanowi Szlaskiemu, który od ponad 40 lat nieprzerwanie pełnił funkcje sołtysa sołectwa Kraski-Ślesice.
Podziękowano również pozostałym ustępującym sołtysom tj.
Panu Zbigniewowi Niskiemu – sołectwo Bartołdy
Panu Leonowi Goździewskiemu – sołectwo Brzozowo Wielkie
Panu Kazimierzowi Butryn – sołectwo Grabowo Wielkie
Panu Wojciechowi Pustelnik – sołectwo Filipy
Panu Adamowi Pigut – sołectwo Mosaki-Stara Wieś
Panu Zbigniewowi Sidorzak – sołectwo Wężewo
Pani Joannie Trętowskiej – sołectwo Nowe Żmijewo

Dziękując sołtysom za współpracę Pan Wójt Gminy wyraził wdzięczność za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków, duże zaangażowanie w rozwiązywanie problemów oraz dobrą współpracę z organami gminy oraz Urzędem Gminy.  Pan Wójt wyraził również nadzieje, że swoim doświadczeniem wspierać będą swoich następców i nadal aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz środowiska, w którym zamieszkują.
Nowo wybranym zaś sołtysom i radom sołeckim Pan Wójt życzył wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do realizacji celów dla dobra mieszkańców.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments