Gimnazjaliści pamiętają o przyrodzie

W ramach działań na rzecz środowiska naturalnego pod hasłem: „Myśleć globalnie, działać lokalnie” w Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu przeprowadzone zostały pod kierunkiem p. Wiesławy Ciesielskiej akcje: Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko; Zacznij od siebie, okaż kulturę, chroń naturę; Świat zdobywamy, ale przyrodę zaśmiecamy.

Zaangażowały się  w nie uczennice: Natalia Długokęcka, Natalia Gerej, Milena Jakubiak, Dominika Krzykowska, Wiktoria Kunkowska, Aniela Obrębska, Monika Orłowska, Anna Purzycka, Oliwia Śmiecińska, Natalia Wolska.

Sprawdź również

Gmina Krzynowłoga Mała modernizuje drogę ze środków Urzędu Marszałkowskiego

Dzięki pozyskanej dotacji ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego udało się nam wyremontować znaczny fragment drogi …