„Dziecięca Akademia Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Mchowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie przystąpili do projektu pod nazwą „Dziecięca Akademia Przyszłości” wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uczniowie opanowują zagadnienia z zakresu czterech modułów:

– wiedzy przyrodniczo-matematycznej,

– informatycznej,

– języków obcych

– zajęć wychowawczo-sportowych.

 

Zajęcia służą wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozbudzają pasje zainteresowania i uzdolnienia. W projekcie uczestniczy 15 uczniów klas IV-VI.


źródło : Szkoła Podstawowa w Mchowie


Sprawdź również
Komentarze
Loading...