Debata pn. „Dziecko Bezpieczne w Rodzinie i w Szkole”

Przedstawiciele przasnyskiej Policji wzięli udział w szkolnej debacie dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Debaty szkolne są realizowane na terenie województwa mazowieckiego i mają na celu zintensyfikowanie środowiska oświatowego i innych instytucji do podejmowania wspólnych działań zapewniających dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa.

28 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu odbyła się debata szkolna w której uczestniczyli nauczyciele, rodzice i młodzież szkolna z terenu powiatu przasnyskiego. Organizatorami debaty była Delegatura Kuratorium  Oświaty i Wychowania w Ostrołęce oraz Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu.

Do debaty zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele różnych środowisk dla których bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne.  Wszyscy paneliści przygotowali wystąpienia , podczas których przedstawili  swoje opinie na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, oraz  propozycje rozwiązań mających  na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w rodzinie i w szkole. Ekspertem ze strony Policji  była nadkom. Ewa Nowak, która omówiła realizowane przez Policję działania  w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w szkole i w czasie pozaszkolnym. Zwróciła uwagę na konieczność wyposażania dzieci w wiedzę, która umożliwi im rozpoznawanie zagrożeń  oraz szukanie osób i  instytucji mogących  im pomóc. Młodzież uczestnicząca w debacie wypełniła ankiety, które określą poziom poczucia bezpieczeństwa młodych osób na terenie powiatu.


E.Ś/EN

KPP Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments