Zostań policjantem. Wkrótce rusza nabór do służby.

Policja poszukuje kandydatów do służby w jej szeregach. Wkrótce kolejny termin rozpoczęcia procedury rekrutacji. Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2020 roku: 16 września, 5 listopada i 30 grudnia.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach powiatowych Policji województwa mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu.

– osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu tel. 47 70 131 19, 47 70 131 20,

– osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych; w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.


 

Źródło KWP zs. w Radomiu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments