Zgłaszamy kandydatów na laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2015”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu wzorem lat ubiegłych organizuje Konkurs „Wolontariusz Roku” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Przasnysza.  W związku z tym prosimy o zgłaszanie wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do Konkursu „Wolontariusz Roku 2015” i przekazanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej mopsprzasnysz@poczta.onet.pl lub osobiście w terminie do 17 grudnia 2015 roku do sekretariatu MOPS. Prosimy również o zdjęcie w formie elektronicznej wytypowanego wolontariusza podczas pracy wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku wszystkich osób znajdujących się na zdjęciu (i ich opiekunów prawnych) oraz zgodę autora zdjęcia na jego publikację w celach promocji wolontariatu MOPS w Przasnyszu.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i wzory niezbędnych dokumentów do formalnego zgłoszenia kandydatów podane są w załączniku.

Dokumentacja do Konkursu Wolontariusz Roku 2015


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments