Zapraszamy Mieszkańców Przasnysza do udziału w sesji Rady Miejskiej .

Zapraszamy Mieszkańców Przasnysza do udziału w sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu. IX sesja odbędzie się 25 kwietnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

TEMATEM OBRAD SESJI BĘDZIE:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Upamiętnienie osób zasłużonych dla Przasnysza i historii lokalnej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “ZAWODZIE”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (nier. ozn. nr 2211/10).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (nier. ozn. nr 2211/11).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy podmiotów w przedmiocie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Przasnyszu.
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments