Uczniowie z gminy Krzynowłoga Mała z wizytą na Politechnice Warszawskiej.

Uczniowie ze szkół podstawowych w Krzynowłodze Małej i Romanach – Seborach wzięli udział w niekonwencjonalnych i innowacyjnych warsztatach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Podczas pobytu na uczelni uczniowie podzieleni brali udział w różnych eksperymentach naukowych pod czujnym okiem wykładowców wydziału. Młodzi naukowcy mieli możliwość m.in. sterować robotami w pracowni robotyki, a także obserwować powstawanie wirów na skrzydłach samolotów podczas badania ich w tunelu aerodynamicznym. Samodzielne sterowali też śmigłowcem SW-4 na symulatorze lotów.

Zwieńczeniem naszej wyprawy było zwiedzanie budynku głównego Politechniki Warszawskiej z piękną XIX-wieczną aulą, poznanie historii uczelni, a także współczesnej działalności naukowej i eksperymentalnej. Do tej należy też zaliczyć projekt „Smyki na start”, w którym szkoła z Krzynowłogi Małej bierze udział (do 31 maja).

Nad całością wizyty opiekę merytoryczną sprawowali pracownicy Politechniki Warszawskiej: Główny Specjalista d.s. technicznych Pan mgr inż. Krzysztof Drabarek i specjalista konstruktor Pan mgr inż. Wojciech Frączek. Podziękowania za ciepłe przyjęcie oraz wspaniale przygotowane i przeprowadzone zajęcia dla uczniów należą się też Dziekanowi Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa prof. dr. hab. inż. Januszowi Frączkowi.

Wydział MEiL jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Obecnie wydział składa się z dwóch instytutów: Techniki Cieplnej oraz Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Zakres działalności naukowej i badawczej wydziału obejmuje aerodynamikę, systemy lotnicze, mechanikę, projektowanie maszyn, budowę i eksploatację, samolotów i śmigłowców, teorię maszyn i robotów, inżynierię materiałową a także biomechanikę i zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Uczniom podczas wizyty towarzyszyli opiekunowie: Alina Kobylińska, Krystyna Lubańska, Iwona Czajkowska i Włodzimierz Rudziński.

Źródło UG Krzynowłoga Mała
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments