Starostwo: Nowatorski pomysł na poprawę sytuacji przasnyskiego szpitala.

Oficjalna informacja Starostwa Powiatowego w sprawie przejęcia przasnyskiego szpitala przez MON.

W zawiązku z podjętymi działaniami zmierzającymi do przekształcenia przasnyskiego szpitala w szpital resortowy Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiło się szereg pytań i wątpliwości kierowanych do Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego. Dlatego postaramy się przybliżyć temat i uspokoić mieszkańców powiatu. Na chwilę obecną na przekształceniu powiat i mieszkańcy mogą tylko zyskać.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że sytuacja przasnyskiej placówki leczniczej jest zła. Zadłużenie w wysokości 18 milionów złotych nie rokuje dobrze na przyszłość. Pojawiła się więc konieczność natychmiastowej reakcji i ratowania szpitala. Przasnyski szpital to nie tylko nowoczesna placówka lecznicza. To również zakład pracy dla ponad 450 etatowych pracowników. 21 grudnia 2018 roku na posiedzeniu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Przasnyszu Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski jako Przewodniczący przedstawił trudną sytuację finansową przasnyskiej placówki, ale również ogólną trudną sytuację szpitali w Polsce. Powiat Przasnyski nie posiada też wystarczających środków własnych aby wesprzeć placówkę. Przedstawił jednak pomysł jej przekształcenia w szpital resortowy MON. Członkowie Rady Społecznej jednomyślnie poparli propozycję Starosty.

Rozpoczęły się rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Za utworzeniem szpitala resortowego przemawia przede wszystkim bliskość jednostki wojskowej zarówno w Przasnyszu, jak i oddalonym o 25 kilometrów Ciechanowie.

Już w styczniu 2019 roku przasnyski szpital wizytowała dr Aurelia Ostrowska – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej. Była ona pod dużym wrażeniem obiektu i oddziałów szpitalnych. Otrzymała  też dokumenty finansowe, kadrowe i statystyczne dotyczące działalności SP ZZOZ w Przasnyszu do wstępnej analizy. 18 lutego br. wpłynęło w tej sprawie pismo z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, w którym poproszono o przesłanie  szczegółowej  dokumentacji funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z planowanym zamierzeniem w zakresie zmiany podmiotu tworzącego SP ZZOZ w Przasnyszu. W odpowiedzi  przekazano informacje dotyczące między innymi sprawozdań finansowych za lata 2016-2018, planu finansowego na 2019 rok, programu naprawczego, informacji na temat realizacji umów z NFZ, analizę zatrudnienia personelu, informację z realizacji projektów unijnych i wiele innych dokumentów. MON analizuje dokumentację, ale na ostateczną decyzję w tej sprawie przyjdzie zapewne jeszcze poczekać. Jak długo? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala o przedstawienie bliższych informacji na ten temat. Chcielibyśmy również uspokoić mieszkańców, że dla nich sytuacja będzie praktycznie niezauważalna.

Jak poinformowała nas dyrekcja szpitala procedura przejęcia szpitala przez MON wymaga na pewno dogłębnej analizy przesłanych dokumentów funkcjonowania SP ZZOZ w Przasnyszu przez Ministerstwo Obrony Narodowej i może potrwać około roku. Na chwilę obecną trudno więc określić kiedy i czy szpital zostanie włączony w struktury MON. Jednak najważniejsze, że zmiany tej nie odczują ani pracownicy ani pacjenci. –Z informacji jakie uzyskaliśmy podczas wizytacji w szpitalu Pani Dyrektor Departamentu ds. wojskowej służby zdrowia wiemy, że na pewno rozszerzenie udzielania świadczeń dotyczyłoby ortopedii. Ponadto MON zainteresowany jest udzielaniem świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz psychiatrii. Możliwe, że szpital zostałby doposażony w nowy specjalistyczny sprzęt. – odpowiada dyrekcja SPZZOZ. Również dostęp do świadczeń leczniczych nie zmieni się. Szczegóły jednak poznamy dopiero po ewentualnym przedstawieniu propozycji umowy. Najważniejsze jednak, że zatrudnienie personelu tzn. pielęgniarek, lekarzy czy innego personelu nie uległaby zmianie. Potwierdza to również Krystyna Janowska – Przewodnicząca OM NSZZ Solidarność Mazowsze przy SPZZOZ w Przasnyszu. –Będziemy pracować na warunkach dotychczasowych – powiedziała. -Struktury związkowe też się nie zmienią. Z resztą jako związki zawodowe cały czas monitorujemy sytuację. Będziemy też obecni przy podpisaniu umów. Nie pozwolimy skrzywdzić pracowników. -zapewnia.

W dalszym ciągu będą realizowane dotychczasowe umowy z NFZ. Realną szansą na poprawę sytuacji będą także tzw. „pakiety dla wojskowych” finansowane przez MON dodatkowo poza umowami z NFZ.

Planowane zmiany nie wpłyną jednak ani na poziom świadczeń, ani skrócenie kolejek. –Kolejki w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym wynikają z umów zawartych z NFZ w tym zakresie. – informuje kierownictwo placówki. Kontrakty z NFZ są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju usługi.
Problemem jest również brak lekarzy specjalistów i  trudności w ich pozyskaniu do pracy  w poradniach ambulatoryjnych. Nie bez przyczyny jest również fakt, że zwiększa się grupa osób uprzywilejowanych, które mogą korzystać ze świadczeń medycznych bez kolejki. Zmiana podmiotu tworzącego SP ZZOZ w Przasnyszu  na pewno nie rozwiąże problemu kolejek do specjalistów, może jednak poprawić dostęp do lekarzy zatrudnionych już w szpitalach wojskowych, m.in. na ul. Saszerów w Warszawie.

Zarówno pacjenci jak i pracownicy szpitala nie mają powodu do obaw. Kontrakty z NFZ pozostaną, – Szpitale podlegające pod MON,  również realizują  kontrakty zawarte z NFZ i rozliczają się  w taki sam sposób, jak pozostałe szpitale.-zapewnia nas kierownictwo szpitala. Warto również dodać, że szpitale wojskowe również mogą pozyskiwać środki unijne. Przasnyski szpital na planowanych przekształceniach może tylko zyskać. Dla pacjentów obojętne jest kto jest właścicielem szpitala, w którym się leczą. Ważne, by szpital przetrwał i miał silnego partnera publicznego jakim mogłoby być Ministerstwo Obrony Narodowej. Nikt nie zamierza wyrywać szpitala z fundamentami i przenosić w inne odległe miejsce. Szpital pozostanie w Przasnyszu z całym swoim majątkiem.  Szpitale wojskowe to najbardziej prestiżowe szpitale w Polsce i byłoby ogromnym sukcesem gdyby taki szpital działał w Przasnyszu. To oczywisty wzrost znaczenia naszego powiatu i miasta.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments