Przed budynkiem przasnyskiego starostwa stanął pomnik Bronisława Matuszewskiego.

W ostatnich dniach przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Przasnyszu stanął pomnik upamiętniający Bronisława Matuszewskiego, burmistrza Przasnysza w latach 1921 – 25. Postać międzywojennego włodarza jest szczególnie ważna dla naszego miasta. Był on między innymi zaangażowany w powstanie miejskiego teatru oraz przasnyskiego liceum.

Początkowo na dziedzińcu przy nowym budynku starostwa miał stanąć pomnik Kazimierza Wielkiego, jednak plan ten uległ zmianie. Nowe władze powiatu przasnyskiego zdecydowały o upamiętnieniu postaci niezwykle zasłużonej dla naszego miasta – burmistrza Bronisława Matuszewskiego.

Budując Centrum Aktywizacji Biznesu przy naszym starostwie warto uwiecznić postać zasłużoną dla lokalnej społeczności, samorządności i aktywizacji naszego miasta powiatowego. Taką postacią był nieco zapomniany burmistrz Bronisław Matuszewski, który odbudował Przasnysz po ogromnych zniszczeniach I Wojny Światowej. Nie byłoby mowy o życiu gospodarczym, edukacji i administracji w naszym mieście i powiecie gdyby Przasnysz nie powstał wtedy z gruzów. Sprawny, lokalny samorządowiec może być wzorem dla kolejnych pokoleń mieszkańców powiatu jak pobudzać do życia lokalną społeczność i gospodarkę. Pomnik ma przypominać, że warto podążać drogą ciężkiej pracy i ambitnych celów, by później ujrzeć efekty pracy, które służą wszystkim. Pomnik ma przypominać nam o lokalnym urzędniku, który swoją pracą budował naszą Ojczyznę – powiedział naszemu portalowi starosta Krzysztof Bieńkowski.

Bronisław Matuszewski – syn rolników Józefa i Urszuli z Mystkowskich. Po ukończeniu szkoły 4-klasowej został pracownikiem magistratu w Przasnyszu. Pracował tam również po zajęciu miasta przez administrację niemiecką w latach 1915-1918 i po wyzwoleniu – już w polskim magistracie. Wyróżniał się umiejętnością zarządzania sprawami miasta, jak i znajomością wszelkich jego potrzeb. Od sierpnia 1920 po uprowadzeniu przez bolszewików Macieja Żmijewskiego, pełnił zastępczo funkcję burmistrza Przasnysza. 21 stycznia 1921 wybrany został formalnie na stanowisko burmistrza przez Radę Miejską.

Matuszewski dokształcał się na kursach administracyjnych w Warszawie, nawiązał wiele kontaktów z fachowcami z różnych dziedzin, których starał się zainteresować odbudową miasta po zniszczeniach I wojny światowej. Wzniósł z funduszy miejskich teatr, remizę strażacką, uporządkował ogrody i skwery miejskie, wiele ulic, zasłużył się w dziele scalania gruntów i podniesienia poziomu gospodarstw rolnych. Przewodniczył społecznemu komitetowi wspierającemu budowę gimnazjum miejskiego. 10 maja 1924 podejmował w Przasnyszu prezydenta RP, Stanisława Wojciechowskiego, przybyłego na uroczystość poświęcenia gmachu szkoły.

Zginął w katastrofie samolotu w czasie lotów propagandowych Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Jego imię nosi ulica w Przasnyszu na Osiedlu Starzyńskiego.

W 2013 roku z okazji 90 – lecia powstania LO KEN w Przasnyszu w budynku szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona Bronisławowi Matuszewskiemu.

Bronisław Matuszewski, burmistrz Przasnysza w latach 1921-1925.
zbiory Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Wizualizacja budynku starostwa z pomnikiem Kazimierza Wielkiego.
Zabezpieczony pomnik czekający na oficjalną prezentację
Źródło wikipedia Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments