Prezydent Ciechanowa odmawia posłowi budowy pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej!!

W połowie lutego 2018r. ciechanowski poseł Robert Kołakowski (PiS) zwrócił się z prośbą do prezydenta miasta Krzysztofa Kosińskiego o przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały o wzniesieniu pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Ciechanowie. Poseł jest również przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Ciechanowie.

Kilka dni temu, 6 marca 2018r. Prezydent Ciechanowa wystosował oficjalną odpowiedź.

– Narzucanie odgórnych decyzji być może jest łatwe z punktu widzenia posła, ale nie licuje z wyznawanymi przeze mnie zasadami uczciwości, otwartości i dialogu z mieszkańcami. W mojej ocenie lokalna społeczność potrzebuje rozwiązywania realnych problemów, a nie ich tworzenia. Miasto Ciechanów prężnie rozwija swoją infrastrukturę, modernizuje dotychczas zaniedbane i zapomniane miejsca, jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Mam przy tym świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jako prezydent będę budował to, co łączy mieszkańców, a nie dzieli. W związku z powyższym proszę o wycofanie wniosku oraz nienakłanianie radnych Rady Miasta Ciechanów do poparcia i realizacji tej inicjatywy- czytamy w piśmie do posła.

Krzysztof Kosiński informuje również, że na podstawie stanu faktycznego i prawnego związanego z terenem wskazanym przez posła na którym miałby stanąć pomnik (ul. Senator Janiny Fetlińskiej), nie ma takiej możliwości. Warunkuje to cel zakupu i przeznaczenia działki (budowa parkingu dla mieszkańców), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz brak przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami Ciechanowa na ten temat.

Jako prezydent będę budował to, co łączy mieszkańców, a nie dzieli. – dobitnie podsumowuje Prezydent Krzysztof Kosiński.


 

Źródło UM Ciechanów Ciechanowinaczej.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments