Powiatowa Debata Społeczna w Przasnyszu- realizacja wniosków

Wnioski i propozycje zgłaszane podczas Debat i Konsultacji Społecznych  przeprowadzonych na terenie powiatu przasnyskiego skierowane do Policji i innych instytucji.

Wnioski kierowane do Policji:

Ø Częstsze wizyty dzielnicowego w miejscowości Leszno w okolicy przystanku oraz na terenie parku ze względu na spożywany przez młodzież alkoholi i zaśmiecanie terenu,

Ø Zwrócenie uwagi na zakłócenia ładu i porządku oraz spożywanie alkoholu przy ul.Wojskowej,

Ø Częstsze wizyty dzielnicowego przy ul. Akacjowej 2, gdzie młode osoby zakłócają ład i porządek, ciszę nocną i zaśmiecają klatki schodowe,

Ø Wzmożone działania Policji na odcinku drogi K-57 Sierakowo-Dobrzankowo-Bogate, celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego z uwagi na brak terminu modernizacji nawierzchni i poboczy tego odcinka.

Wnioski kierowane do innych instytucji:

Ø Remont nawierzchni i poboczy drogi wojewódzkiej na odcinku Karwacz-Wyrąb Karwacki dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego,

Ø Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Obrębiec-Chojnowo-Czernice Borowe dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego,

Ø Brak oświetlonego dojścia do przystanku autobusowego we wsi Żebry,

Ø Przebudowa wąskich poboczy i ograniczenie prędkości w rejonie zakrętu w miejscowości  Żebry.

Celem  poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przasnyskiego KPP w Przasnyszu  realizowała  następujące przedsięwzięcia:

Na  osiedlu przy ul. Wojskowej Akacjowej i na terenie wiejskim w parku  w miejscowości Leszno, KPP w Przasnyszu realizowała wzmożone działania  celem wyeliminowania niewłaściwych zachowań wobec osób  spożywających alkohol, zaśmiecających teren osiedla i zakłócających ład i porządek.

Do 22 marca br. na  ulicy wojskowej  wylegitymowano 26 osób, i nałożono 12 MK.  dzielnicowy KPP w Przasnyszu odwiedził 16 rodzin mieszkających przy ul. Wojskowej.

Osiedle przy ul. Akacjowej objęto szczególnymi działaniami policyjnymi z uwagi na częste zakłócanie ciszy nocnej oraz niszczenie i zaśmiecanie klatek schodowych bloku nr 2 i 4. Zorganizowano i przeprowadzono 2- krotne działania „Bezpieczny mieszkaniec” . Podczas działań wylegitymowano 34 osoby, nałożono 10 MK, ujawniono przypadek posiadania środków odurzających. Dzielnicowy z tego rejonu odwiedził 24 rodziny . Działania są nadal realizowane.

Dzielnicowy Gminy Przasnysz objął szczególnym nadzorem rejon przystanku autobusowego w miejscowości Leszno. Podczas służby obchodowej  do 22 marca br. wylegitymował 19 osób nie ujawniając niewłaściwych zachowań. Miejsce to nadal jest objęte kontrolą służb patrolowych.

Droga krajowa  K-57 Sierakowo- Dobrzankowo- Bogate została objęta działaniami pn. „Pirat Stop”, „Stop Trzeźwość”, „Trzeźwość w przewozie osób”, „Prędkość, „ Bezpieczny Weekend” , „Alkohol i Narkotyki, oraz Pasy”. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnie pieszych i rowerzystów.  Ponadto  w tym rejonie nasilono patrole ruchu drogowego z wykorzystaniem miernika prędkości.

Wnioski kierowane do innych instytucji    dotyczące  modernizacji dróg, poboczy i oświetlenia KPP w Przasnyszu skierowała   do właściwych zarządców dróg.

KPP w Przasnyszu


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments