Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2013r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013,
5.3 zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.4 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
5.5 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2012r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu za rok 2012.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008-2013” w 2012 roku.
9. Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego za lata 2011-2012”.
10. Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2012”.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie sesji.


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments