Ponad 21 mln zł pozyskała Gmina Chorzele w latach 2015-2018.

Gmina Chorzele podjęła wiele starań w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych o łącznej kwocie około 21 mln zł. Zrealizowano ponad 354 inwestycji i projektów za ponad 63 mln zł.  Kolejne są w toku.

Oczyszczalnia ścieków

Najważniejsza i największa realizowana inwestycja to rozbudowa oczyszczalni ścieków, która zwiększy bezpieczeństwo środowiskowe Gminy oraz stworzy większe możliwości powstania nowych firm czy rozwoju już istniejących.

Kolejne większe inwestycje wykonane i rozpoczęte w latach 2015-2018 to:

Kanalizacje, wodociągi: w miejscowości Dąbrówka Ostrowska, Opaleniec, Przątalina, ul. Kasztanowa, Ignatowskiego, Adama Mickiewicza, Stara targowica/Zuzanny, Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Zygmunta Starego o dł. 4.257 mb na kwotę 133.435,79 zł, przebudowy wielu dróg gminnych, budowa remizo-świetlicy w Zdziwóju Starym, remonty świetlic wiejskich i garaży strażackich, budowa 5 placów zabaw, 2 otwarte strefy aktywności, w tym: plac zabaw i siłownia dla dorosłych, pumptrack, budowa chodników, usuwanie azbestu, termomodernizacja budynku, remonty szkół: SP Krzynowłoga Wielka, SP Nr 2 w Chorzelach, SP Zaręby, SP Krukowo, SP Duczymin, SP Poścień, zakup nowych pomocy dydaktycznych dla szkół, w tym: interaktywne tablice, wyposażenie świetlicy, wyposażenie pracowni do biologii, chemii, geografii, fizyki i wiele innych. Ponadto wszystkie szkoły otrzymały książki do bibliotek.

Samochody i sprzęt bojowy dla OSP

Zakupiono samochody strażackie dla OSP Rycice i OSP Budki czy też sprzęt bojowy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej w latach 2015-2018 wyniosły kwotę 2.749.604,88.

Odmulanie i wykoszenie rowów

W latach 2012- 2018 w ramach pomocy de minimis przekazano spółkom wodnym 929.388,75 zł i zostało wykonane przez spółki wodne:  łącznie odmulanie rowów szczegółowych 158 km oraz wykoszenie 380 km. W minionym roku, mimo bardzo trudnych warunków pogodowych dzięki tym pracom wiele gospodarstw uratowało swoje zbiory. Należy podkreślić ogromną społeczną pracę zarządów tych spółek na rzecz mieszkańców.

222 zamówienia publiczne za ponad 63 mln zł.

Przeprowadzono 222 zamówienia publiczne, które dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych, jak również dostaw i usług. Przetargi nieograniczone opiewały na kwotę 56.732.110,63 zł kwota po przetargu wynosiła 53.670.976,01zł. Zaoszczędzona kwota to 3.061.134,62 zł. Zamówienia poniżej 30 tys. euro opiewały na kwotę 6.729.445,56zł. Kwota po zawartych umowach z wykonawcami wynosiła 5.975.662,87 zł, (w tym: umowy na dostawy: 1.144.504,54 zł, na usługi: 2.099.744,05 zł, na roboty budowlane: 2.731.414,28 zł). Zaoszczędzona kwota to 753.782,69 zł. Łącznie zamówienia publiczne powyżej 30 tyś euro i poniżej opiewały na kwotę 63.461.556,19 zł.

Zaoszczędzono prawie 4 mln zł

Ogółem w wyniku zamówień publicznych zaoszczędzono kwotę 3.814.917,31 zł.


Źródło UM Chorzele
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments